Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityisen sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmat on laadittu kattavasti ja ne ovat julkisesti nähtävillä

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmat on laadittu kattavasti ja ne ovat julkisesti nähtävillä

15.5.2015 12:50 / Uutinen

Lähes kaikki (99 %) yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautiset toimintayksiköt ovat laatineet lakisääteisen omavalvontasuunnitelman. Suunnitelma on myös laadittu yhteistyössä henkilöstön ja johdon kanssa. Suunnitelman julkisuusvelvoitekin täyttyy melkein kaikissa toimintayksiköissä (97 %), sillä omavalvontasuunnitelma on niissä julkisesti nähtävillä. Nämä tiedot käyvät ilmi yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten toimintayksiköiden viime vuoden toimintakertomuksista.

Lupa- ja valvontaviranomaisten aktiivinen ohjaus on kantanut hedelmää. Tilanne on parantunut selvästi vuodesta 2012. Tuolloin tehdyn selvityksen mukaan 60 prosentissa toimintayksiköistä suunnitelmaa ei ollut laadittu yhteistyössä henkilöstön ja johdon kanssa, eikä suunnitelma ollut julkisesti nähtävillä kuin puolessa toimintayksiköistä.

Valviran myöntämällä luvalla toimii noin 500 yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon toimintayksikköä. Lähes puolet niistä on vanhustenhuollon yksiköitä (41 %), ja loput jakaantuvat melko tasaisesti lastensuojelun (14 %), mielenterveyskuntoutujien (16 %), kehitysvammaisten (12 %) ja muiden vammaisten (11 %) asumispalveluiden kesken.  Kaikista sosiaalihuollon ympärivuorokautisista toimintayksiköistä lähes neljännes toimii Valviran myöntämän valtakunnallisen luvan perusteella. Lopuilla on aluehallintovirstojen myöntämä alueellinen lupa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Anssi Tulkki, puhelin 0295 209 347
assistentti Mari Saramaa, puhelin 0295 209 342