Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakertomukset annettava helmikuun loppuun mennessä

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakertomukset annettava helmikuun loppuun mennessä

8.1.2015 13:14 / Uutinen

Toimintakertomukset annetaan ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa (www.valveri.fi). Sähköinen asiointipalvelu on auki 28.2.2015 asti.

Toimintakertomukset annetaan jokaisesta toimintayksiköstä/toimipaikasta/asemapaikasta erikseen. Sosiaalihuollon toimintakertomus annetaan vain luvanvaraisesta toiminnasta.

Mihin toimintakertomustietoja käytetään?

Lupaviranomainen tarkistaa vuosittain annettavista toimintakertomuksista, että toiminta on ollut myönnetyn luvan mukaista. Lisäksi toimintakertomusten avulla tarkistetaan Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämän Valveri-rekisterin tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta.
Sosiaalihuollossa toimintakertomustietoja kerätään myös valvonnan tarpeisiin. Vuoden 2014 tiedoissa keskitytään mm. omavalvonnan toteutumiseen sekä rajoitustoimenpiteiden käyttöön.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan tietoja päivittyy Valveri-rekisteristä THL:n ylläpitämään SOTE-organisaatiorekisteriin. SOTE-organisaatiorekisteriin päivittyvien tietojen ajantasaisuus on tärkeää esimerkiksi sähköisen lääkemääräyksen (eResepti) ja potilastiedon arkiston (eArkiston) toimivuuden kannalta. Katso lisätietoja asiasta.

Lisätietoja

Valviran luvalla toimivat sosiaalihuollon palvelujen tuottajat
puh: 0295 209277 (ma-pe klo 12-14),
sähköpostitse yshluvat@valvira.fi
http://www.valvira.fi/luvat/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat/toimintakertomus_2

Valviran luvalla toimivat terveydenhuollon palvelujen tuottajat
puh. 0295 209288 (ma-pe klo 12-14),
sähköpostitse ythluvat@valvira.fi
http://www.valvira.fi/luvat/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/toimintakertomus

Itsenäiset ammatinharjoittajat ja aluehallintoviraston luvalla toimivat palvelujen tuottajat
yhteydenotto alueen aluehallintovirastoon
www.avi.fi/yhteystiedot