Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien toimintakertomukset vuodelta 2016 annettava viimeistään 28.2.2017

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien toimintakertomukset vuodelta 2016 annettava viimeistään 28.2.2017

10.1.2017 10:09 / Uutinen

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien toimintakertomukset vuodelta 2016 on annettava viimeistään 28.2.2017. Toimintakertomukset annetaan ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa, josta löytyvät myös toimintakertomuksen antamiseen liittyvät ohjeet. Toimintakertomukset annetaan jokaisesta toimintayksiköstä/toimipaikasta/asemapaikasta erikseen. Toimintakertomus on annettava, vaikka toimintaa ei olisi ollut tai toiminta olisi loppunut jo vuoden 2016 aikana. Sosiaalihuollon toimintakertomus annetaan vain luvanvaraisesta toiminnasta. Sähköinen toimintakertomus on esitäytetty palvelujen tuottajan ja toimipaikan perustietojen osalta.

Toimintakertomuksen antamista varten tarvitset:

  • Väestörekisterikeskuksen Katso-tunnisteen sähköiseen asiointiin kirjautumiseksi,
  • Y-tunnuksen,
  • asiakas-/potilastiedot ja henkilökuntatiedot toimipaikoittain.

Paperiset toimintakertomukset vain erityistilanteissa

Mikäli palvelujen tuottajalla ei ole mahdollisuutta antaa sähköistä toimintakertomusta, Valviran luvalla toimiva palvelujen tuottaja voi toimittaa toimintakertomuksen paperisena osoitteeseen: Valvira, Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi.

Aluehallintoviraston luvalla toimiva palvelujen tuottaja ja itsenäinen ammatinharjoittaja antaa toimintakertomuksen aluehallintovirastoon. Lisätietoja saatte aluehallintovirastojen verkkosivulta.

Mihin toimintakertomustietoja käytetään?

Lupaviranomainen tarkistaa vuosittain annettavista toimintakertomuksista, että toiminta on ollut myönnetyn luvan mukaista. Toimintakertomustietojen avulla tarkistetaan myös rekisterin (Valveri) tietojen ajantasaisuutta. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien tietoja päivittyy Valveri-rekisteristä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämään SOTE-organisaatiorekisteriin. SOTE-organisaatiorekisteriin päivittyvien tietojen ajantasaisuus on tärkeää sähköisen lääkemääräyksen ja Potilastiedon arkiston toimivuuden kannalta.

Sosiaalihuollossa toimintakertomustietojen avulla seurataan tänä vuonna erityisesti asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista lastensuojelun, päihdehuollon, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten asumispalveluyksiköissä.

Lisätietoja:

Valviran luvalla toimivat terveydenhuollon palvelujen tuottajat:

puh. 0295 209 288 (ma-pe klo 12–14)
ythluvat(at)valvira.fi ja

Valviran luvalla toimivat sosiaalihuollon palvelujen tuottajat:

yshluvat(at)valvira.fi