Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vuonna 2020 suunnitelmallinen sote-valvonta keskittyy palveluihin, joiden saatavuudessa tai laadussa on puutteita

Vuonna 2020 suunnitelmallinen sote-valvonta keskittyy palveluihin, joiden saatavuudessa tai laadussa on puutteita

11.3.2020 10:00 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020–2023. Vuonna 2020 valvontaviranomaisten suunnitelmallinen valvonta kohdistuu vanhuspalveluihin, perusterveydenhuollon hoitoonpääsyyn ja lastensuojelun sijaishuoltoon.

Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–2023 on julkaistu. Ohjelma ohjaa valvontaviranomaisten suunnitelmallista sote-valvontaa: valvonta kohdennetaan palveluihin, joiden saatavuudessa, laadussa tai oikea-aikaisuudessa on suurimpia puutteita.

Vuoden 2020 valvontakohteet ovat:

  • vanhuspalvelut, erityisesti kotiin annettavat palvelut sekä lääkäri- ja muut terveydenhuoltopalvelut
  • perusterveydenhuollon hoitoonpääsy sekä
  • lastensuojelun sijaishuolto.

Valvontakohteet päivitetään vuosittain.

Toimintayksiköiden omavalvonnalla varmistetaan turvallisuutta ja laatua

Viranomaisvalvonnan painopiste on toimintayksiköiden omavalvonnan edistämisessä, tukemisessa ja varmistamisessa.

”Omavalvonta on toimintayksiköissä tehtävää jatkuvaa laadunvarmistus- ja turvallisuustyötä”, kuvaa ylijohtaja Markus Henriksson Valvirasta.

”Omavalvonnan tarkoituksena on tunnistaa toiminnan asiakas- ja potilasturvallisuusriskit, ennaltaehkäistä ongelmia ja toisaalta korjata mahdolliset ongelmat nopeasti.”

Koko nelivuotisen valvontaohjelmakauden teemana on tukea kuntia ja kuntayhtymiä niiden järjestämis- ja omavalvontatehtävässä.   

”Kunnat vastaavat alueensa asukkaiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta ja niiden tehtävänä on valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja tuottamista, mukaan lukien laatu ja sisältö”, sanoo johtaja Hanna Toiviainen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

”Aluehallintovirastot ja Valvira tukevat, edistävät ja varmistavat kunnissa tehtävää valvontaa.”

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–2023

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo2020

Lisätietoja Valvirassa:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

Satu Räsänen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 637

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Hanna Toiviainen, johtaja
puh. 0295 017 680

etunimi.sukunimi(at)avi.fi