Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vuonna 2018 Suomeen saapui 52 adoptiolasta ulkomailta – kansainväliseen adoptioon myönnettyjen lupien määrä pysynyt tasaisena

Vuonna 2018 Suomeen saapui 52 adoptiolasta ulkomailta – kansainväliseen adoptioon myönnettyjen lupien määrä pysynyt tasaisena

29.7.2019 11:59 / Uutinen

Suomeen saapui ulkomailta 52 adoptiolasta vuonna 2018: saapuneiden lasten määrä oli pienempi kuin aiempina vuosina. Vuonna 2018 eniten lapsia saapui edellisten vuosien tapaan Etelä-Afrikasta. Toiseksi eniten lapsia saapui Thaimaasta. Noin 42 % lapsista oli saapuessaan alle 2-vuotiaita. Saapuneiden lasten määrän vähenemisestä huolimatta kansainväliseen adoptioon myönnettyjen lupien määrä on pysynyt melko samana viimeisen neljän vuoden aikana: lupapäätöksiä on tehty vuosittain noin 200. 

Kotimaiseen adoptioon myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 50 lupaa. 

Adoptiolautakunnan täysistunnon tehtävänä on seurata kehitystä adoptioasioissa sekä tehdä tarvittaessa aloitteita adoptiota koskevissa kysymyksissä. Toimintavuoden 2018 aikana pidettiin kolme adoptiolautakunnan täysistunnon kokousta. Täysistunnossa seurattiin adoptioasioiden kehitystä suhteessa mm. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE) ja yleisemmin adoptioasioiden roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksessa. Vuonna 2018 adoptiolautakunta antoi lausunnon sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä adoptiotuen korottamista ja ajantasaistamista koskevasta säädösmuutosehdotuksesta. 

Adoptiolautakunta toimii Valviran yhteydessä erityisenä asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomaisena adoptioasioissa. Se myöntää luvat sekä kotimaiseen että kansainväliseen adoptioon. Lisäksi adoptiolautakunta myöntää toimiluvat kansainvälisen adoptiopalvelun antajille ja valvoo niiden toimintaa.


Lue lisää:

Adoptiolautakunnan toimintakertomus 2018 (Valvira.fi)

Adoptio (Valvira.fi)

Lisätietoja

Minna Malviniemi, ylitarkastaja
puh. 0295 209 611

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi