Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Viron alkoholivalvontaviranomaiset ja Valvira sopivat säännöllisestä yhteistyöstä

Viron alkoholivalvontaviranomaiset ja Valvira sopivat säännöllisestä yhteistyöstä

27.3.2014 15:10 / Uutinen

Viron alkoholivalvonnasta vastaavat viranomaiset, Viron maatalousministeriön ja elintarvikevalvonnasta vastaavaan Veterinary and Food Office -viraston asiantuntijat, olivat Valviran alkoholielinkeinoryhmän vieraina. Vierailun aikana perehdyttiin molempien maiden alkoholielinkeinoon ja sen rakenteeseen sekä valvonnan toimintatapoihin.

Vierailun molemmat osapuolet pitivät tapaamista erittäin hyödyllisenä. Samalla sovittiin säännöllisen yhteistyön jatkamisesta. Toimijoiden tarkastukset ja valvontanäytteet sekä rekisterin avulla tehtävä tuotevalvonta ovat molemmissa maissa samankaltaisia, joten vaihdettujen tietojen hyödyntäminen valvonnan kehittämisessä on mahdollista.

Virossa alkoholijuomien valmistajien määrä on kolmasosa Suomessa toimivien valmistajien määrästä. Myös alkoholijuomien valmistuksen volyymi on Virossa kolmasosa Suomeen verrattuna. Molemmissa maissa on oluen osuus alkoholijuomien valmistuksesta n. 70 % ja väkevien alkoholijuomien valmistus noin 10 %. Uusia valmistajia on lähinnä panimosektorilla: mikropanimoita perustettiin molemmissa maissa viime vuonna lisää. Alkoholijuomien tukkumyyjien määrä on Virossa Suomeen verrattuna kasvanut viime vuosina voimakkaasti: Virossa toimii 480 ja Suomessa 280 tukkumyyjää. Sekä Virossa että Suomessa vähittäismyyjien ja ravintoloiden määrä on hieman vähenemässä.

Suomessa alkoholijuomien valmistukseen ja tukkumyyntiin sekä alkoholijuomien tuotevalvontaan liittyvät lupa- ja valvontatehtävät on keskitetty Valviraan. Valvira valvoo luvanhaltijoita ja alkoholijuomia sekä alkoholilain että elintarvikelain mukaisesti. Valvontaa tehdään riskinarviointiin perustuen. Virossa, jossa alkoholijuomien valmistus ja tukkumyynti ei ole luvanvaraista toimintaa, elintarvikeviranomaiset ovat valvovia viranomaisia.

Veterinary and Food Board vastaa alkoholivalvonnan suunnittelusta, analysoi valvonnan tulokset ja kouluttaa tarkastajat. Varsinainen valvonta hoidetaan maakuntatasolla, ja alkoholijuomien valvontaan liittyvät tarkastukset on keskitetty tietyille tarkastajille. Sama viranomainen valvoo alkoholijuomien valmistajien, tukkumyyjien, vähittäismyyjien ja anniskelijoiden toimintaa toimipaikkojen tarkastuksilla ja valvontanäyttein.

Valvontakohteiden valinta perustuu Virossa analysoituun tietoon. Riskinarviointiin liittyvä työ on aloitettu, mutta riskinarviointi on vielä kesken. Valvontanäytteitä otetaan toimijoilta ja ne analysoidaan laboratoriossa. Analyysitulosten perusteella lähes kaikki tutkitut tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Poikkeamia vaatimustenmukaisuudesta havaitaan eniten anniskelussa ja vähittäismyynnissä, ja niissä havaitut poikkeamat liittyvät pääsääntöisesti puutteellisiin saateasiakirjoihin ja hintamerkintään. Puutteita havaitaan myös siinä, että alkoholituotteita ei ole ilmoitettu rekisteriin.

Markkinoilla olevia alkoholijuomia valvotaan Virossa myös rekisteritietojen avulla. Alkoholialan toimijoiden on ilmoitettava Veterinary and Food Boardin ylläpitämään rekisteriin kaikki myynnissä olevat alkoholijuomat. Rekisteröinnin yhteydessä rekisteröitävästä juomasta toimitetaan mm. akkreditoidun laboratorion analyysi, kuvat tuotteen etiketeistä, maahantuodun alkoholijuoman tullausta koskevat asiakirjat sekä valmisteverolain mukainen saateasiakirja.

Viron alkoholijuomien tuoterekisterissä on 92000 alkoholijuomaa, ja juomien rekisteröinti on uusittava viiden vuoden väliajoin. Alkoholijuoman rekisteröinnin yhteydessä toimitetaan tuotteen perustiedot sekä akkreditoidun laboratorion analyysi. Suomessa Valvira ylläpitää alkoholijuomien tuoterekisteriä, jossa vuonna 2013 on 21000 tuotetta.

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Eeva Saari, puh. 0295 209 515