Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Viro on E-Health -palvelujen edelläkävijä, muualla Euroopassa E-Health -palvelujen osuus kasvaa

Viro on E-Health -palvelujen edelläkävijä, muualla Euroopassa E-Health -palvelujen osuus kasvaa

Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 / päivitetty 28.10.2015 10:08

E-Health -palvelut ovat kasvava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumuoto Euroopassa. Ne eivät ainoastaan ole tulleet jäädäkseen, vaan niiden tarjonnan arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti lähivuosina muun Euroopan ohella myös Suomessa. Samalla ne asettavat uusia vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnalle. Näitä valvonnan haasteita pohdittiin Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaorganisaatioiden verkoston EPSOn 20. konferenssissa Helsingissä.

Useimmat EPSOn jäsenorganisaatioista ovat kiinnostuneita E-Health -palveluista, mutta vain harvoilla on niistä kokemuksia. E-Health -palvelujen valvonta nouseekin EPSOn 21. konferenssin pääaiheeksi Kosovossa vuonna 2016.

Virosta tuli itsenäistymisensä jälkeen lyhyessä ajassa sähköisen asioinnin edelläkävijä. Se tarjoaa väestölleen monenlaisia sähköisiä palveluja ja myös sähköisiä E-Health -palveluja vuodesta 2009 alkaen. Suomella on paljon opittavaa Virolta E-Health -palveluista ja niiden valvonnasta.

E-Health on hyväksytty ja otettu käyttöön laajasti Virossa

Viroon on rakennettu digitaaliseen tunnistautumiseen perustuva infrastruktuuri, joka antaa kaikille mahdollisuuden sähköiseen allekirjoitukseen ja päästä turvallisesti tietojärjestelmiin. Vuonna 2009 perustettiin kansallinen sähköinen terveydenhuollon järjestelmä, johon pääsevät sekä terveydenhuollon ammattilaiset että potilaat. Yli 90 % maan sairaaloiden kirjeistä on sähköisiä, ja 92 % perheiden omalääkäreistä lähettää dokumentit sähköisesti. Alue- ja keskussairaalat käyttävät keskustietojärjestelmää säännöllisesti, ja järjestelmällä on yli 8700 terveydenhuollon ammattikäyttäjää.

Terveydenhuollon tietojärjestelmä on osa Viron valtion informaatiojärjestelmää, jolla mm. johdetaan ja pannaan täytäntöön terveydenhuollon palvelusopimusehtoja, varmistetaan potilaiden oikeuksia, terveydenhuollon palvelujen laatua, suojellaan kansanterveyttä, ylläpidetään terveystietojärjestelmää ja johdetaan terveydenhuoltoa.

Ne (E-Health -palvelut) eivät ainoastaan ole tulleet jäädäkseen, vaan niiden tarjonnan arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti lähivuosina muun Euroopan ohella myös Suomessa. Samalla ne asettavat uusia vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnalle.

Potilasportaali palvelee potilasta monella tavalla

Potilaat voivat katsella tietoja palvelujen tuottajista ja vakuutuksista ja antaa palvelun tuottajille tietoja itsestään. He voivat myös esittää myös toiveita mm. solujen, elinten ja kudosten luovutuksesta potilaan kuoleman jälkeen, verensiirroista, antaa yhdyshenkilön nimen ja nimetä henkilön, jolla on oikeus hankkia reseptilääkkeitä potilaan puolesta.

E-Health -järjestelmään pääsevät vain laillistetut terveydenhuollon ammattilaiset. Kaikki dokumentit allekirjoitetaan tai leimataan sähköisesti. Käyttäjät tunnistetaan joko sähköisellä henkilöllisyyskortilla tai mobiilitunnisteella. Potilailla on myös oikeus sulkea hänestä keskustietietojärjestelmään koottu tieto.

E-Health -palveluilla on etunsa

Palvelujen yleisiä kiistattomia etuja ovat mm., että potilailla, jotka asuvat syrjäisillä seuduilla on pääsy terveydenhuoltoon järjestelmän avulla. Terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja mm. ambulanssihenkilökunta voivat myös käyttää järjestelmää turvallisesti ja saada reaaliajassa tietoja potilaiden terveydentilasta. Myös potilaan jatkohoitoa järjestettäessä järjestelmästä on hyötyä. Tietojärjestelmän avulla on myös helppo siirtää tietoa potilaan ja palvelunantajan kesken ja jakaa tietoa yli rajojen.

E-Health -palveluilla voidaan edistää henkilökeskeistä terveydenhuoltoa ja näin kannustaa asiakasta omaksumaan terveellisiä elintapoja ja ottamaan vastuuta terveytensä ylläpitämisestä.

…mutta myös riskinsä

Järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin riskitön. Vaarana onkin mm. tiedon heikko laatu, eli tietoa on joko liian paljon tai liian vähän, tietoja ei ole strukturoitu eivätkä ne ole luettavissa koneellisesti. Myös tietoturvallisuuden heikkoudet ovat riskitekijöitä.

Palvelujen tuottajat käyttävät erilaisia ohjelmia, jotka eivät ole yhteensopivia eivätkä keskustele E-Health -tietojärjestelmän kanssa. Tämä aiheuttaa viivästyksiä tiedon lähettämisessä tai tietoa ei  lähetetä ollenkaan, jolloin sitä ei ole saatavilla.

Myös tiedon väärinkäyttö on riski. Esimerkiksi palvelujen tuottajat voivat käyttää hyväkseen tosiasiaa, että he pääsevät tietokantaan mistä tahansa tapaamatta potilasta vastaanotolla tai sallivat kollegoidensa käyttää sähköisiä henkilötunnisteitaan. Käyttäjän taitojen ja harjaantumisen puute sekä tekniset virheet tai osaamattomuus hyödyntää tekniikkaa oikein ovat myös riskitekijöitä.

Tietojärjestelmien korkeat kustannukset ja nopea kehittyminen sekä inhimilliset tekijät kuten esimerkiksi henkilökunnan vastustus ja johdon ja viranomaisten tuen - myös taloudellisen tuen puute - voivat olla riskitekijöitä.

Virossa potilailla on oikeus sulkea E-Health -järjestelmässä olevat tietonsa. Monet potilaat saattavat sulkea ne siitä syystä, että liian monella organisaatiolla on suoraan pääsy E-Health -tietojärjestelmään ja potilaiden tietoihin.

Mitä Virossa valvotaan?

Valvonnan painoalueita ovat Virossa lääkäreiden ja lokakuun 2015 alusta myös sairaanhoitajien kirjoittamat sähköiset lääkemääräykset. Myös palvelujen tuottajia valvotaan, jotta he lähettävät lääketieteellisen arviointinsa potilaan tilasta E-Health -järjestelmään. Valvonnan kohteita ovat sairaaloiden, avohoidon ja sosiaalipalveluyksiköiden laillistetut terveydenhuollon palvelujen tuottajat.
- Valvontaviranomaisella (Terviseamet) ei ole suoraan pääsyä E-Health -tietojärjestelmään. Valvojan on joka kerta erikseen pyydettävä ministeriöltä lupa saada käyttöönsä tarvitsemansa tiedot, kertoi varapääjohtaja Mihail Musotsin EPSOn konferenssissa.

 

EPSOn 20. konferenssin luentoaineistot

Pohjoismaisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakonferenssin / Nordisk tillsynskonferens luentoaineistot

Lue myös

Pohjoismaisen valvontakonferenssin anti käytäntöön (Ylijohtaja Marja-Liisa Partasen haastattelu)

ylilääkäri Riitta Aejmelaeus: Kuulumisia Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaorganisaatioiden EPSOn konferenssista

tiedottaja Eija Kenttäkumpu: Valvonta oppimista edistämässä. Poimintoja pohjoismaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakonferenssista

ryhmäpäällikkö Heikki Mattlar: Terveysteknologian pohjoismaisten valvontaviranomaisten kokouksen antia

 


 

 

Eija Kenttäkumpu

tiedottaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.