Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Viranomaisohjeistus biopankkien toimintojen yhdistämisestä on julkaistu

Viranomaisohjeistus biopankkien toimintojen yhdistämisestä on julkaistu

1.4.2016 10:22 / Uutinen

Valvira ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat laatineet biopankkilain tulkintaa koskevan viranomaisohjeistuksen, joka koskee biopankkien toimintojen yhdistämistä. Ohjeistuksen tavoitteena on selkiyttää biopankkilain 10 §:n tulkintaa sekä oleellisilta osin henkilötietolain sääntelyn tulkintaa.

Tällä hetkellä Valviran ylläpitämässä valtakunnallisessa biopankkirekisterissä on yhdeksän biopankkia. Biopankit ovat pikku hiljaa käynnistäneet toimintaansa, mutta samanaikaisesti toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Muutoksiin tulisi valmistautua huolellisesti noudattaen laissa säädettyjä menettelyjä.

Voimassa olevan biopankkilain 10 §:n mukaan biopankki voi antaa sille laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden hoitamisen osin tai kokonaan toiselle biopankille. Toisaalta biopankki voidaan myös yhdistää toiseen biopankkiin, jos se on biopankkien tutkimusalue huomioon ottaen perusteltua. Muutoksista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Valviralle. Biopankkitutkimuksessa on kyse rekistereiden käytöstä ja arkaluontoisten terveystietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun toimisto ohjaa ja valvoo biopankkien toimintaa henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Viranomaisohjeistus on voimassa toistaiseksi ja se koskee tällä hetkellä voimassa olevan lain tulkintaa.
 

Lue lisää:

Valviran ja Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteinen ohjaus koskien biopankkien yhdistämistä, saatekirje (24.3.2016)

Valviran ja Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjauskirje biopankkien toimintojen yhdistämisestä (24.3.2016)
 

Lisätietoja:

Pauliina Puustjärvi, lakimies
Puh. 0295 209 507
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi