Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Viranomaiset ohjaavat käsityöläisoluen vähittäismyyntilupiin liittyvissä kysymyksissä

Viranomaiset ohjaavat käsityöläisoluen vähittäismyyntilupiin liittyvissä kysymyksissä

9.2.2018 09:00 / Uutinen

Käsityöläisoluen valmistajat ovat voineet vuoden alusta alkaen hakea aluehallintovirastoilta valmistamiensa tuotteiden vähittäismyyntilupaa valmistuspaikan yhteyteen. Valvira ja aluehallintovirastot ovat yhdessä pohtineet käsityöläisoluen vähittäismyyntiluvan edellytyksiä ja lupaprosessia. Käsityöläisoluen vähittäismyyntilupa myönnetään, jos alkoholilaissa määritellyt luvan saamisen edellytykset täyttyvät.

Käsityöläisoluen vähittäismyyntiluvan saaminen ei edellytä, että vähittäismyyntipaikka erotetaan väliseinällä juomien valmistustilasta. Tilojen eriyttämiseen liittyviä vaatimuksia tulee kuitenkin elintarvikelainsäädännöstä (valmistuspaikka) ja valmisteverotuslaista (valmistuspaikkana toimiva veroton varasto). Käytännössä oluen vähittäismyyntipaikka ja tuotantotila tulee erottaa toisistaan, jotta elintarvikehygienia voidaan turvata.

Aluehallintovirastot ohjaavat luvanhakijat tarvittaessa hoitamaan valmistus- ja vähittäismyyntipaikkojen erottamista koskevat käytännön järjestelyt niistä vastaavien viranomaisten eli Valviran ja Verohallinnon kanssa.

Lisätietoja Valvirassa:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 610

Eeva Saari, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 515

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja aluehallintovirastossa:

Heikki Mäki, alkoholiylitarkastaja
puh. 0295 018 094
etunimi.sukunimi(at)avi.fi