Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Viides biopankki Valviran rekisteriin

Viides biopankki Valviran rekisteriin

30.4.2015 14:52 / Uutinen

22.4.2015

Valvira on 21.4.2015 tehnyt päätöksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) omistaman biopankin merkitsemisestä valtakunnalliseen biopankkirekisteriin. Academic Medical Center Helsinki (AMCH) -nimellä toimiva biopankki on viides biopankki, joka aloittaa Suomessa toimintansa biopankkilain tultua voimaan syyskuussa 2013.

AMCH Biopankin päärahoittajat ovat HUS, Helsingin Yliopisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea). Biopankki toteuttaa sekä Helsingin Yliopiston että HYKS-ERVA:n sairaanhoitopiirien toiminta- ja tutkimusstrategioita sekä yhteistyösopimuksia. Biopankkia johtaa ja sen toiminnasta vastaa FT Kimmo Pitkänen.

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA on tutkinut biopankin suunnitellun toiminnan ja lausunut sen toteuttavan näytteiden antajien yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta, ja on muiltakin osin eettisesti hyväksyttävää.

Muut Suomessa toimintansa aloittaneet biopankit ovat Auria Biopankki, THL Biopankki, Suomen Hematologinen Biopankki (FHRB) sekä Helsingin Urologinen Biopankki (HUB). Biopankkien toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Valvira tehden tiivistä yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Lisätiedot: lakimies Sandra Liede, p. 0295 209 501 tai biopankit@valvira.fi

Lisää biopankeista Valviran verkkosivuilla