Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Videoituun haastatteluun perustuva lääkärinlausunto käy tietyin ehdoin

Videoituun haastatteluun perustuva lääkärinlausunto käy tietyin ehdoin

22.8.2013 13:28 / Uutinen

Valvira on todennut Kelalle 17.6.2013 antamassaan lausunnossa, että potilaan psykiatrinen haastattelu työkyvyn ja kuntoutuksen arviointia varten voidaan tietyin edellytyksin suorittaa videon välityksellä. Valvira ei kuitenkaan pidä asianmukaisena, että lääkärinlausunnon diagnoosi, arviointi ja johtopäätökset perustuvat pelkästään videoteitse koottuun tietoon, vaan lausunnon laativalla lääkärillä pitää olla ajankohtaista tietoa potilaasta myös muista tietolähteistä kuin videohaastattelusta.

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö Markus Henriksson, puh. 0295 209 401

Valviran lausunto