Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Verenohennuslääkettä saavien iäkkäiden henkilöiden hoidossa ilmennyt puutteita

Verenohennuslääkettä saavien iäkkäiden henkilöiden hoidossa ilmennyt puutteita

25.10.2012 15:24 / Uutinen

Valvira on todennut toistuvasti valvonta-asioita käsitellessään, että veren hyytymistä estävää lääkettä saavien iäkkäiden henkilöiden hoidon toteutus ja seuranta on ollut puutteellista sekä erikoissairaanhoidon yksiköissä, terveyskeskuksissa että ympärivuorokautisessa hoidossa.

Lue lisää