Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vastavalmistuneiden ja opiskelijoiden rekrytointi terveydenhuoltoon

Vastavalmistuneiden ja opiskelijoiden rekrytointi terveydenhuoltoon

28.5.2019 12:41 / Uutinen

Touko-kesäkuussa valmistuu yliopistoista ja muista oppilaitoksista suuri määrä uusia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Valvira pyrkii käsittelemään kotimaasta valmistuneiden laillistushakemukset siten, että ammattihenkilöiden työskentely on mahdollista ilman keskeytystä. Valvira pyytää kuitenkin ottamaan huomioon, että työskentely opiskelijana, ilman laillistusta, on mahdollista 30 päivän ajan valmistumisesta.

Sekä työnantajan että hakijan tulee varautua työskentelyn mahdolliseen keskeytymiseen silloin, kun hakija on valmistunut terveydenhuollon ammattihenkilöksi ulkomailla. Tämä tulee ottaa huomioon kesän sijaisuuksia järjesteltäessä.

Valviraan on tullut kyselyitä Julkiterhikkiin lisätystä selventävästä opiskelijarekisteröintejä koskevasta tekstistä. Selvennyksessä todetaan, että lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian alan opiskelijarekisteröinnin voimassaolo edellyttää voimassaolevaa opinto-oikeutta. Selvennyksen tarkoituksena on muistuttaa työnantajaa asian tarkistamisesta rekrytointivaiheessa. Työnantajan ei siis tule rekrytoida opiskelijana henkilöä, joka on jo valmistunut tai joka ei ole oppilaitoksessa kirjoilla.

Muuhun laillistettavan ammattiin opiskelevalla on oikeus toimia laillistettavan terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä tilapäisesti opiskelijan oikeudella, jos opinnoista on suoritettu 2/3 hyväksytysti ja opiskelijalle on nimetty ohjaaja, jolla on se laillistus, johon opiskelija opiskelee.

Lisätietoa: Ammattioikeudet/opiskelijat

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 561
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi