Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vastauksia sosiaalihuollon omavalvonnasta usein esitettyihin kysymyksiin nyt Valviran verkkosivuilla

Vastauksia sosiaalihuollon omavalvonnasta usein esitettyihin kysymyksiin nyt Valviran verkkosivuilla

14.3.2016 09:49 / Uutinen

Mitä sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa omavalvonnassa? Entä miten ilmoitusvelvollisuuden tulisi näkyä toimintayksikön omavalvontasuunnitelmassa? Vastauksen näihin ja moniin muihin sosiaalihuollon omavalvonnasta usein esitettyihin kysymyksiin löydät nyt Valviran verkkosivuilta.

Omavalvonnan tarkoituksena on tunnistaa, ehkäistä ja korjata asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet mahdollisimman nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta.

Omavalvonnan tukeminen ja varmistaminen on keskeinen tavoite Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisessä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuosille 2016–2019. Valvira on antanut määräyksen (1/2014) sosiaalihuollon omavalvonnasta, minkä lisäksi valvontaohjelmaan on liitetty omavalvontaan liittyviä suosituksia, kuten iäkkäille henkilöille tarkoitettujen ympärivuorokautisten palvelujen laatuun liittyvät omavalvontasuositukset.

Lue lisää:

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Lisää omavalvonnasta Valviran verkkosivuilla

Ilmoitusvelvollisuudella turvataan asiakkaan hyvä hoito, huolenpito ja hyvinvointi – Uskallanko ilmoittaa epäkohdista? (Riitta Husso Valvojan vinkkelistä -blogissa)

Lisätietoja:

Riitta Husso, lakimies
puh. 0295 209 324
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi