Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vastaamon valvonta jatkuu edelleen

Vastaamon valvonta jatkuu edelleen

11.2.2021 13:45 / Uutinen

Valvira selvittää Vastaamosta saatujen uusien tietojen vaikutusta Valvirassa yhä vireillä oleviin, Vastaamoa koskeviin valvontoihin. Toistaiseksi valvonta edelleen jatkuu potilasturvallisuuden ja potilasasiakirjojen asianmukaisen säilytyksen varmistamiseksi. Vastaamo on tänään tiedottanut hakeutuneensa konkurssiin.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Kaisa Riala, 0295 209 381
Yli-insinööri Antti Härkönen, 0295 209 530

Vastaamon tiedote 11.2.2021: Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin ja liiketoiminta siirtyy Verveen