Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vartijapalvelut sosiaalihuollossa – tutustu uuteen verkkosisältöön

Vartijapalvelut sosiaalihuollossa – tutustu uuteen verkkosisältöön

1.3.2018 10:00 / päivitetty 2.3.2018 13:40 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminnan tueksi uuden, vartijapalveluiden käyttöä sosiaalihuollossa käsittelevän verkko-osion. Tutustu uuteen verkkosisältöön tästä.

Sosiaalihuollon palveluja tuotettaessa toiminnan tulee täyttää laissa palvelujen tuottamiselle säädetyt edellytykset. Erityisesti tulee varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuus. Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätön edellytys iäkkäiden henkilöiden turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi. Vartijat eivät täytä hoitoon ja hoivaan osallistuvan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia, eivätkä he ole osa hoitohenkilökuntaa. On kuitenkin tärkeää, että sosiaalihuollossa voidaan hyödyntää erilaisia toimintamuotoja palvelujen tuottamisen tukena. Niin sanotut kotipalveluiden tukipalvelut ovat monille asiakkaille tärkeä osa palvelukokonaisuutta.

Valvira ja aluehallintovirastot arvioivat toimintayksiköiden henkilöstön tarvetta tosiasiallisten olosuhteiden pohjalta ja osana toiminnan kokonaisarviointia.

Lue lisää:

Vartijoiden ja turvapalveluiden käyttäminen vanhustenhuollon palveluissa (Valvira.fi)

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017

Lisätietoja Valvirassa:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja aluehallintovirastossa:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Marjo Henrichson, sosiaalihuollon ylitarkastaja
puh. 0295 018 164

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ilpo Karonen, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja
puh. 0295 016 135

Päivi Vainio, sosiaalihuollon ylitarkastaja
puh. 0295 016 091

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 

2.3.2018 päivitetty lisätietojen antajat