Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma julkaistu – tavoitteena yhdenmukainen ohjaus ja laadukas varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma julkaistu – tavoitteena yhdenmukainen ohjaus ja laadukas varhaiskasvatus

19.12.2019 10:48 / päivitetty 13.3.2020 11:31 / Uutinen

Valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa. Vuonna 2020 valvonta kohdistuu erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen. Alkuvuoden alueellisilla tilaisuuksilla ohjataan varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaa.

Aluehallintovirasto ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukaista valvontaa aletaan toteuttaa 1.1.2020. Ohjelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen valvonnan periaatteet ja vuosittaiset painopisteet. Tavoitteena on luoda yhdenmukaiset varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan toimintamallit sekä selkeyttää valvontaviranomaisten rooleja.

Aluehallintovirasto ja Valvira valvovat varhaiskasvatusta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kunnat valvovat myös yksityisen sektorin varhaiskasvatuspalveluita. Aluehallintovirasto seuraa varhaiskasvatuksen ongelmakohtia ja puuttuu niihin epäkohtailmoitusten perusteella.

Valvontaohjelman lähtökohtana on, että valvontaviranomaiset toteuttavat ensisijaisesti ennakoivaa varhaiskasvatuksen valvontaa. Ohjelman toteutusta tuetaan järjestämällä erilaisia alueellisia tilaisuuksia ja ohjauskäyntejä. Monipuolisella ohjauksella ja neuvonnalla varmistetaan lainmukainen ja laadukas varhaiskasvatus sekä vähennetään epäkohtailmoituksia.

Henkilöstömitoitus valvonnan painopisteenä 2020

Valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2020 varhaiskasvatuksen valvonnan kohteena on erityisesti henkilöstömitoitus. Henkilöstön riittävyys pyritään varmistamaan seuraamalla päiväkodin henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Vuosina 2021 ja 2022 varhaiskasvatuksen valvonnassa painotetaan päiväkotien ryhmäkokojen toteutumista ja henkilöstön kelpoisuusvaatimusten noudattamista.

Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta kohdistuu erityisesti kuntien järjestämään varhaiskasvatukseen. Valviran valvonnan ja ohjauksen kohteena on erityisesti yksityisten päiväkotien omavalvonta.

Henkilöstömitoitusta tarkistetaan kuntiin tehtävien kyselyiden avulla. Kyselyillä selvitetään päiväkotien henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Tämän lisäksi aluehallintovirasto tekee ennalta ilmoittamattomia ja ilmoitettavia tarkastuskäyntejä alueellisen tilanteen mukaan.

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat tilaisuudet käynnistyvät helmikuussa

Aluehallintovirasto ja Valvira järjestävät vuoden 2020 alkupuolella varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavia alueellisia tilaisuuksia. Lisäksi järjestetään valvontaohjelmaan liittyviä ohjaustilaisuuksia, joista tiedotetaan kuntia erikseen.

Tilaisuuksissa käydään läpi varhaiskasvatuksen valvonnan eri muotoja ja tavoitteita sekä perehdytään varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja sen käyttämiseen laadun varmistamisessa. Tilaisuudet on tarkoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille.

Tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumislinkit julkaistaan aluehallintoviraston verkkosivulla Tapahtumat ja koulutukset.

Alkuvuoden 2020 alueelliset tilaisuudet:

6.2.2020     TURKU, Lounais-Suomen aluehallintovirasto  
19.2.2020   SEINÄJOKI, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  
3.3.2020     VANTAA, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
11.3.2020   ROVANIEMI, Lapin aluehallintovirasto  
26.3.2020   OULU, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Tilaisuus peruutettu. Mahdollisuuksien mukaan tilaisuus järjestetään myöhempänä ajankohtana.)
15.4.2020   KUOPIO, Itä-Suomen aluehallintovirasto (Tilaisuus peruutettu. Mahdollisuuksien mukaan tilaisuus järjestetään myöhempänä ajankohtana.) 

Katso tallenne Vantaan koulutustilaisuudesta 3.3.

Lue lisää:

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma 2019−2020
Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #vakavalo2020

Lisätietoja:

Marja-Liisa Keski-Rauska, johtaja, p. 0295 018 815 (tavoitettavissa 20.12. sekä 30.12.2019 alkaen)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

10.1.2020 Päivitetty Kuopion tilaisuuden päivämäärä. 13.3.2020 päivitetty tieto tilaisuuksien peruuttamisesta.