Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma 2022 on julkaistu – tavoitteena lapsen etu

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma 2022 on julkaistu – tavoitteena lapsen etu

15.12.2021 12:00 / Uutinen

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa. Vuonna 2022 valvontakohteena ovat kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmän enimmäiskoko sekä steinerpäiväkotien opettajien ja vastuuhenkilöiden kelpoisuudet.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökysymykset ovat olleet laajasti julkisuudessa esillä kuluneen vuoden aikana. Aluehallintovirastot ja Valvira (valvontaviranomaiset) valvovat valvontaohjelman avulla systemaattisesti ja suunnitelmallisesti henkilöstömitoituksen ja ryhmäkokojen lainmukaisuutta.

Henkilöstömitoitus ja ryhmän enimmäiskoko valvonnan painopisteenä vuonna 2022

Valvontaviranomaiset kohdentavat kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoituksen ja ryhmän enimmäiskoon valvontaa vuonna 2022 niihin kuntiin, joissa vuosien 2020 ja 2021 selvityksessä on todettu epäkohtia. Kyseisistä kunnista otetaan tarkasteluun isompi otos päiväkoteja ja tarkastelun kohteena on aiempaa pidempi ajanjakso. Tarkempi valvonnan toteutuksen suunnitelma tehdään alueellisesti.

Päiväkotien henkilöstömitoitus selvitetään kuntiin tehtävien kyselyiden avulla. Kyselyillä selvitetään päiväkotien henkilöstön määrä suhteessa lasten lukumäärään. Ryhmän enimmäiskokoa selvitetään päiväkodeittain ryhmäkohtaisesti. Tämän lisäksi aluehallintovirastot tekevät päiväkoteihin sekä ennalta ilmoittamattomia että ennalta ilmoitettuja tarkastuskäyntejä alueellisen tilanteen mukaan.

Steinerpäiväkotien opettajien ja vastuuhenkilöiden kelpoisuudet valvonnan painopisteenä vuonna 2022

Syksyllä 2022 valvonnan kohteena ovat steinerpäiväkotien opettajien ja vastuuhenkilöiden kelpoisuudet (varhaiskasvatuslaki, 540/2018, 75.6 §). Varhaiskasvatuslain siirtymäsäännösten mukaan steinerpedagogisten varhaiskasvattajaopintojen lisäksi opettajan tai vastuuhenkilön tehtävissä olevien on suoritettava Opetushallituksen määräämät lisäopinnot 31.7.2022 mennessä.

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet varhaiskasvatuksen kolmivuotisen valvontaohjelman, jonka mukaista valvontaa on toteutettu vuoden 2020 alusta. Valvontaohjelmassa kuvataan valtakunnalliset varhaiskasvatuksen valvonnan periaatteet ja vuosittaiset painopisteet. Tavoitteena on luoda yhdenmukaiset varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan toimintamallit sekä selkeyttää valvontaviranomaisten rooleja. Voit seurata valvontaohjelman mukaista valvontaa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vakavalo2022.

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma (pdf) (avi.fi)

Lisätietoja:

Marja-Liisa Keski-Rauska, johtaja, p. 0295 018 815, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
marja-liisa.keski-rauska(at)avi.fi

Satu Räsänen, ylitarkastaja, p. 0295 209 637, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
satu.rasanen(at)valvira.fi