Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Varhaiskasvatuksen valvontaa tehdään yhteistyössä

Varhaiskasvatuksen valvontaa tehdään yhteistyössä

4.3.2020 11:30 / päivitetty 13.3.2020 11:27 / Uutinen

Varhaiskasvatuksen palveluntuottaja on aina ensisijaisesti vastuussa toimintansa turvallisuudesta ja laadusta. Varhaiskasvatuspalveluita valvotaan kunnissa, aluehallintovirastoissa ja Valvirassa. Viranomaisvalvonnan painopiste on palveluntuottajien omavalvonnan tukemisessa.

Sekä julkisella että yksityisellä varhaiskasvatuksen palveluntuottajalla on aina ensisijainen vastuu toimintansa turvallisuudesta ja laadusta sekä niiden kehittämisestä. Kunta vastaa alueensa asukkaiden perusoikeuksien toteutumisesta ja mm. valvoo varhaiskasvatuspalveluiden saatavuutta ja niiden tuottamista. Valvontaan käytettävissä olevat resurssit vaihtelevat kunnittain.  

Aluehallintovirastot suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat varhaiskasvatusta omilla alueillaan. Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa ohjauksen ja valvonnan toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Lisäksi Valvira ohjaa ja valvoo varhaiskasvatusta erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat sekä usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata koskevat asiat.

Aluehallintovirastot ja Valvira tukevat kunnissa tehtävää valvontaa

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat kuntia sekä varhaiskasvatuksen järjestäjinä että tuottajina. Viranomaisvalvonnan painopiste on palveluntuottajien omavalvonnan edistämisessä, tukemisessa ja varmistamisessa.

”Aluehallintovirastojen ja Valviran valvonta on ennen kaikkea varhaiskasvatuksen järjestäjille annettavaa ohjausta ja neuvontaa sekä toiminnan kehityksen seuraamista yhteistyössä palvelun järjestäjän kanssa”, kuvaa Satu Kilpinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.   

Varhaiskasvatuksen asiakkaille neuvontaa ja ohjausta antavat myös kuntien sosiaaliasiamiehet. Kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen asiakasperheiden oikeuksia. Hän neuvoo asiakasperheitä varhaiskasvatuslain soveltamisessa ja tarvittaessa avustaa toimipaikkaan tehtävän, palvelun laatua tai turvallisuutta koskevan muistutuksen laatimisessa.

Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestivät 3.3.2020 Vantaalla alueellisen koulutustilaisuuden varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille. Tilaisuudessa keskusteltiin valvonnan menetelmistä, eri toimijoiden rooleista sekä yhteistyöstä valvonnassa. Seuraavat alueelliset tilaisuudet järjestetään Rovaniemellä (11.3.), Oulussa (26.3.) (Tilaisuus peruutettu. Mahdollisuuksien mukaan tilaisuus järjestetään myöhempänä ajankohtana.) ja Kuopiossa (15.4.) (Tilaisuus peruutettu. Mahdollisuuksien mukaan tilaisuus järjestetään myöhempänä ajankohtana.).

Katso tallenne Vantaan koulutustilaisuudesta 3.3.

Lue lisää:

Valviran ja aluehallintovirastojen yhtenen varhaiskasvatuksen valvontaohjelma

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #vakavalo2020

Lisätietoja Valvirassa:

Satu Räsänen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 637

Susanna Inget, ylitarkastaja,
puh. 0295 209 305

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa:

Satu Kilpinen, Opetustoimen yksikön päällikkö  
puh. 0295 016 194

Heli Söderqvist, ylitarkastaja
puh. 0295 016 244

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

13.3.2020 päivitetty tieto tilaisuuksien peruuttamisesta.