Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Varhaiskasvatuksen omavalvontamääräys ja omavalvontalomake on julkaistu

Varhaiskasvatuksen omavalvontamääräys ja omavalvontalomake on julkaistu

20.1.2021 13:00 / Uutinen

Valvira on antanut määräyksen varhaiskasvatuksen omavalvonnan laatimisesta, sen sisällöstä sekä seurannasta. Määräyksen ohella Valvira on yhdessä aluehallintovirastojen kanssa laatinut omavalvonnan suunnitteluun omavalvontalomakkeen ja ohjeen.

Valviran antamassa määräyksessä on määritelty keskeiset varhaiskasvatuksen asiakasturvallisuutta ja laatua koskevat vähimmäisvaatimukset. Omavalvontasuunnitelma on kuvaus siitä, miten kussakin nimenomaisessa toimipaikassa varhaiskasvatus tuotetaan ja omavalvonnalla varmistetaan, että kaikki työntekijät toimivat yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Palvelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta voi myös hyödyntää tekemässään valvonnassa omavalvontasuunnitelmaa.

Valvontaviranomaisten tekemä valvonta ei korvaa omavalvontaa

Omavalvonta on asiakasturvallisuustyön perusta. Viranomaisvalvonta tukee ja edistää omavalvontaa monin tavoin ohjaamalla, valvomalla ja kouluttamalla. Kun omavalvonta ei ole onnistunut ja valvontaviranomainen puuttuu toimintaan, on puuttuminen ja siitä viestiminen tärkeä osa omavalvonnan kehittämistä.

Valvira ohjaa palveluntuottajia luomaan omavalvonnan yhtenä osana toimivat käytännöt siihen, miten toimipaikkaa koskevia muistutusvastauksia, kantelu- ja valvontapäätöksiä käsitellään sekä otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Tarvitsetko apua omavalvontaan?

Yksityisellä että julkisella varhaiskasvatuksen palveluntuottajalla on aina velvollisuus huolehtia siitä, että palvelu on laadukasta ja turvallista. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden, turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. Nyt julkaistu uusi lomake otetaan käyttöön omavalvontasuunnitelman seuraavan päivityksen yhteydessä.

Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät alkuvuodesta koulutuksia määräyksestä ja siihen liittyvästä lomakkeesta yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottajille ja vastuuhenkilöille sekä kuntien valvontaviranomaisille. Valvira myös yllä pitää verkkosivua varhaiskasvatuksen omavalvonnasta usein kysytyistä kysymyksistä vastauksineen.

Lue lisää:

Varhaiskasvatuksen omavalvonta (valvira.fi)

Lisätietoja:

Valvira:

Satu Räsänen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 637
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

Mirja Kivikangas, opetustoimen ylitarkastaja
puh. 0295 018 669
etunimi.sukunimi@avi.fi