Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhustenhuollon valvontaohjelma 2014 on luettavissa Valviran verkkosivuilla

Vanhustenhuollon valvontaohjelma 2014 on luettavissa Valviran verkkosivuilla

10.6.2014 16:35 / Uutinen

Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatima vanhustenhuollon valvontaohjelma vuodelle 2014 on nyt luettavissa Valviran verkkosivuilla. Ohjelmassa on kuvattu riskinarviointiin perustuva valvontakohteiden valinta, valvonnan puuttumiskynnykset, valvontatoimenpiteet sekä se, miten valvonnan täytäntöönpanon vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. Valvontaohjelman tavoitteena on, että viranomaisvalvonta olisi mahdollisimman yhdenmukaista koko maassa.

Valvontaohjelman tietopohjana on käytetty Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime keväällä 2013 kyselyä, jonka avulla selvitettiin vanhuspalveluiden tilaa ennen viime heinäkuun alussa voimaan tullutta vanhuspalvelulakia. Kyselyt lähetettiin kunnille, tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköille, vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaisen hoidon osastoille sekä kotihoidon toimintayksiköille.

Valvontaohjelmassa on kuvattu myös vanhustenhuollon riski-ilmiöitä, joita valvontaviranomaiset ovat havainneet työssään.

Nykyinen valvontaohjelma koskee pelkästään tätä vuotta, koska jo nyt on aloitettu uudenlaisen, koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan valvontaohjelman valmistelu, johon jatkossa sisältyy myös vanhustenhuollon osuus. Kotihoito on vanhustenhuollon keskeinen osa-alue. Selvityksen mukaan siinä on puutteita, joihin valvontaviranomaiset ovat jo tarttuneet. Kotihoidon puutteita korjataan tässä vaiheessa kuntia ohjaamalla.

Tämän vuoden aikana valvontaviranomaiset valmistelevat myös valtakunnallisia ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä koskevat toimintamallit. Valvontaviranomaiset toteuttavat pistokoemaiset valvontakäynnit samaan aikaan ja yhdenmukaisesti koko maassa ensi vuonna.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Elina Uusitalo, puh. 0295 209 334

Lue valvontaohjelma