Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhustenhuollon tilannetta selvittävän kuntakyselyn tulokset julkaistu

Vanhustenhuollon tilannetta selvittävän kuntakyselyn tulokset julkaistu

16.10.2013 10:06 / Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Valvira tekivät toukokuussa 2013 kunnille kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää vanhustenhuollon tilannetta ennen vanhuspalvelulain voimaan tuloa.

Lue lisää kyselyn tuloksista.