Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhustenhoivan epäkohtailmoituksia saatu runsaasti - jokainen otetaan vakavasti

Vanhustenhoivan epäkohtailmoituksia saatu runsaasti - jokainen otetaan vakavasti

6.2.2019 13:14 / Uutinen

Ikäihmisten hoivasta tullut runsaasti yhteydenottoja valvontaviranomaisille

Valvontaviranomaiset ovat saaneet viimeisen viikon aikana kansalaisilta paljon ilmoituksia liittyen vanhusten hoivakotien toimintaan. Valvira päätti 24.1.2019 keskeyttää vanhusten asumispalveluja tarjoavan toimintayksikön toiminnan Kristiinankaupungissa. Aluehallintovirasto sai lukuisia yksikön toimintaa koskevia epäkohtailmoituksia ja teki tarkastuksen yksikköön. Tarkastuksessa aluehallintovirasto havaitsi asiakasturvallisuutta vaarantavien seikkojen kasaantumista sekä puutteita omavalvonnassa. Tämän seurauksena aluehallintovirasto ja Valvira totesivat, että asiakasturvallisuus olisi vaarantunut vakavasti, jos toimintaa olisi kyseisessä yksikössä jatkettu.

Virastot kiittävät kaikista yhteydenotoista. Saatu tieto on ollut arvokasta. Jokainen ilmoitus otetaan huomioon.

Aluehallintovirastot ja Valvira kehottavat hoivayksiköitä omavalvonnan keinoin tarkastamaan tilanteensa ja kuntia puolestaan alueensa hoivakotien tämänhetkisen tilanteen. Aluehallintovirastoista kuntiin on lähetetty tai lähetetään lähipäivinä myös kirje, joissa kuntia pyydetään varmistamaan hoivakotien toiminnan asianmukaisuus ja raportoimaan siitä edelleen aluehallintovirastolle.

Valvontatyötä tehdään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat, että valtaosassa ikäihmisten asumisyksiköistä annetaan hyvää hoivaa ja asukkaiden turvallisuus on taattu. Mikäli toiminnassa kuitenkin havaitsee puutteen, ilmoitus siitä tulisi tehdä ensimmäisenä kyseiselle hoivayksikölle ja tarvittaessa kyseisen hoivayksikön sijaintikuntaan. Mikäli epäkohtia ei korjata, voi ilmoituksen tehdä oman alueen aluehallintovirastoon.

Valvira ja aluehallintovirastot osallistuivat 1.2.2019 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon koolle kutsumaan työkokoukseen, jossa yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin hoidon ja palvelujen laadun nostaminen. Mukana kokouksessa olivat myös hoivapalveluyritykset, ammattiliitot, järjestöt ja kuntien edustus. Osallistujat sitoutuivat 25 toimenpiteeseen, joilla vahvistetaan vanhusten asumispalvelujen laatua. Kaikki toimenpiteet koskevat niin julkisia kuin yksityisiä hoivapalveluja. Toimenpidelista julkistetaan 6.2.2019.

Lue lisää

Hoivakoti Ulrikan asiakkaiden asiakasturvallisuus varmistettu - kaupunki otti johdon käsiinsä

Vanhusten asumispalvelujen laatua vahvistetaan 25 toimenpiteellä


Lisätietoja:

Valvirassa

Elina Uusitalo, ylitarkastaja, puh. 0295 209 334

Reija Kauppi, lakimies, puh. 0295 209 429
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Aluehallintovirastoissa

Etelä- Suomen aluehallintovirasto:

Sari Luukko, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 016 163
Eija Hynninen-Joensivu, sosiaalihuollon yksikön päällikkö, puh. 0295 016 121

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:  

Saija Kujansuu, ylitarkastaja, puh. 0295 018 555

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:  

Marjo Henrichson, sosiaalihuollon ylitarkastaja (toimialueena Satakunta), puh. 0295 018 164

Nina Siro-Södergård, sosiaalihuollon ylitarkastaja (toimialueena Varsinais-Suomi), puh. 0295 018 114

Itä-Suomen aluehallintovirasto:

Sirkka Koponen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 016 912

Lapin aluehallintovirasto:

Päivi Salminen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 017 376 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:

Marja-Leena Lantto, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 017 576