Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhusten palvelujen laatua selvitetään ennalta ilmoittamattomien tarkastusten avulla

Vanhusten palvelujen laatua selvitetään ennalta ilmoittamattomien tarkastusten avulla

4.5.2015 16:14 / Uutinen

Aluehallintovirastot tekevät tänä keväänä yhteistyössä Valviran kanssa ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia vanhustenhuollon ympärivuorokautisia palveluja tarjoaviin toimintayksiköihin kaikkien aluehallintovirastojen alueella.

Tarkastettavat kohteet on valittu eri lähteistä saadun tiedon pohjalta riskinarvioinnin perusteella. Tarkastukset tehdään ennalta suunnitellun mallin mukaisesti, ja käynneillä pyritään mahdollisuuksien mukaan haastattelemaan myös asukkaita ja/tai heidän omaisiaan.

Tarkastusten yhtenä keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten vanhusten itsemääräämisoikeus toteutuu toimintayksiköissä.  Vanhustenhuollon valvonnassa on tullut esiin, että itsemääräämisoikeuden rajoittamista ei aina edes tunnisteta rajoittamiseksi.

Valvira ja aluehallintovirastot tiedottavat tarkastusten tuloksista alkukesästä.

Vanhustenhuollon ympärivuorokautisia palveluja tarjoavissa toimintayksiköissä asuu noin 45 000 vanhusta. Toimintayksiköistä noin puolet on julkisen sektorin ja puolet yksityisen sektorin omistuksessa.

Lisätietoja Valvirassa:

Ylitarkastaja Marjut Eskelinen, puh. 0295 209 348
Ylitarkastaja Elina Uusitalo, puh. 0295 209 334