Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta on käynnistynyt

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta on käynnistynyt

30.4.2015 15:05 / Uutinen

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta kohdennetaan vuonna 2015 kuntien vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi osoittamien resurssien riittävyyteen. Valvonnan kohteet valikoituvat kuntien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisessa tiedonkeruussa syyskuussa 2014 antamien vastausten perusteella.

Valvira kohdistaa valvonnan niihin kuntiin, joissa kuntien kyselyyn antamien vastausten perusteella on puutteita vanhuspalvelulain ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisessa sosiaalihuollon järjestämistä koskevassa päätöksenteossa.

Ensimmäiset selvityspyynnöt kuntiin on lähetetty viikon 18 aikana. Toimintayksikkövalvonta toteutetaan ennalta ilmoittamattomina tarkastuskäynteinä kevään 2015 aikana.

Lisätietoja: ylitarkastaja Marjut Eskelinen p. 0295 209 348