Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain toimeenpanoa on tuettu aktiivisella ohjauksella ja neuvonnalla

Vanhuspalvelulain toimeenpanoa on tuettu aktiivisella ohjauksella ja neuvonnalla

4.1.2021 13:30 / Tiedote

Valvira ja aluehallintovirastot ovat tukeneet ja ohjanneet kuntia ja palvelun tuottajia vanhuspalvelulain muutosten toimeenpanossa monin tavoin loppuvuoden 2020 aikana. Kirjallisten ohjeiden lisäksi perehdytystä ja neuvontaa on annettu kuudessa alueellisessa tilaisuudessa. Valvontaviranomaiset edellyttävät, että lokakuussa voimaan tulleet vanhuspalvelulain muutokset toimeenpannaan välittömästi.  

Marras-joulukuussa pidetyissä alueellisissa tilaisuuksissa korostettiin vanhuspalvelulain muutosten tavoitteita. Lakimuutosten tarkoituksena on varmistaa iäkkäiden henkilöiden arvokas ja mielekäs elämä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon palveluissa. Tavoitteena on myös parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla eri tehtävien huolelliseen toteuttamiseen riittävä ja osaava henkilöstö.

Alueelliset tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuntaliiton sekä alueellisten toimijoiden kanssa. 

Ohjeistusta välillisen ja välittömän työn määrittelyyn

Nyt lainsäädäntöön sisältyvästä välittömästä asiakastyöstä ja välillisestä työstä valvontaviranomaiset antoivat ohjeistuksen lokakuun lopulla. 

Joulukuussa Valvira vielä muistutti kuntia niiden roolista ja tehtävästä palvelujen järjestämisessä ja valvonnassa. Kirjeessä käytiin kertaalleen tiivistetysti läpi vanhuspalvelulain muutos, ja mitä se edellyttää. Siinä vastattiin syksyn aikana esiin tulleisiin kysymyksiin ja selkiytettiin epäselviksi jääneitä asioita.  

Lisätietoa välittömän ja välillisen työn ohjeesta

Lisätietoa ohjauskirjeestä 

Paikoitellen toiminta on vastannut lakia jo aiemmin

Kaikille palveluntuottajille vanhuspalvelulain muutokset eivät aiheuta merkittäviä toimenpiteitä.

”Alueellisissa tilaisuuksissa kävi ilmi, että paikoitellen käytänteet ovat jo aiemmin vastanneet nyt laissa säädettyä”, kertoo ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvirasta.

”Eniten keskustelua on aiheuttanut välittömän asiakastyön ja välillisen työn erottelu ja näihin tehtäviin varattava riittävä henkilöstömäärä.”.

Uusitalon mukaan monilla alueilla on jo hyviä käytänteitä, jotka on mahdollista ottaa käyttöön laajemminkin. 

”Esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella on tarkoitus järjestää vanhuspalvelulain muutoksesta ja palvelujen järjestämisestä alueellisia keskustelutilaisuuksia alkuvuonna 2021. Lapin aluehallintovirastossa puolestaan on suunnitteilla Lapin kuntien yhteinen valvontaverkosto, jonka tarkoituksena on tukea kuntia niiden valvontatehtävässä. Valvontaverkostossa on mahdollista jakaa hyviä menetelmiä ja toimintatapoja.”

Lue lisää:

Vanhuspalvelulain muutoksilla parannetaan vanhuspalveluiden laatua (Uutinen 18.11.2020)

Valvira ja aluehallintovirastot tukevat vanhuspalvelulain muutoksen toimeenpanoa (Uutinen 8.10.2020)

Lisätietoja:

Valvira:
Marja-Leena Lantto, ylitarkastaja, p. 0295 209 283

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
Päivi Vainio, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 091 (11.1. alkaen)

Itä-Suomen aluehallintovirasto:
Kirsi Harju, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 238
Kirsi Laitinen, sosiaalihuoltoyksikön päällikkö, p. 0295 016 821

Lapin aluehallintovirasto:
Päivi Salminen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 376

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Marjo Henrichson, ylitarkastaja, p. 0295 018 164

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
Jaana Aarnio, ylitarkastaja, p. 0295 018 576

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:
Leena Serpola-Kaivo-oja, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 290