Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain muutos - Pohjois-Suomen alueellinen Skype-seminaari 26.11.2020

Vanhuspalvelulain muutos - Pohjois-Suomen alueellinen Skype-seminaari 26.11.2020

5.11.2020 14:17

Vanhuspalvelulain muutokset ovat tulleet voimaan 1.10.2020. Laissa on säädetty ympärivuorokautisten palvelujen vähimmäismitoituksesta, välittömästä ja välillisestä asiakastyöstä sekä RAI-arviointivälineistön käyttöönotosta. Vanhuspalvelulain muutoksilla turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lailla vahvistetaan asiakas- ja potilasturvallisuutta ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta ympärivuorokautisessa hoidossa.

Valvira ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestävät alueellisen tilaisuuden vanhuspalvelulain muutoksien toimeenpanosta. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Tilaisuus on osa Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmaperusteista valvontaa. Painopisteenä vuonna 2020 on kuntien valvontaosaamisen tukeminen ja vahvistaminen vanhustenhuollossa.

Tilaisuus on tarkoitettu Oulun ja Kainuun maakuntien vanhustenhuollon palveluita järjestäville kunnille, kunnissa valvontatyötä tekeville virkamiehille, yksityisille palveluntuottajille ja järjestöille.

Aika: Torstai 26.11.2020 klo 8.30–16.00
Etäyhteys: Skype

Tilaisuuden osallistujamäärä on rajattu etäyhteyksien toimivuuden varmistamiseksi. Ilmoittautuminen sulkeutuu paikkojen täytyttyä tai viimeistään viikko ennen tilaisuutta. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Ilmoittautumiset aluehallintovirastoon alla olevalla Webropol-linkillä.
https://link.webropolsurveys.com/S/FF76ABC0EA20A4D6

Tilaisuuteen voi toimittaa kysymyksiä ennakolta Valviraan ylitarkastaja Susanna Honkalalle sähköpostitse susanna.honkala@valvira.fi viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Kysymykset pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan jo esityksissä.

Lisätietoja:

Valvira: ylitarkastaja Marja-Leena Lantto marja-leena.lantto@valvira.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Leena Serpola-Kaivo-oja, puh 0295 017 290, sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Räinä, puh. 0295 0170 24

Seminaarin ohjelma

Aamupäivän puheenjohtaja Ylitarkastaja Anssi Tulkki, Valvira

Tilaisuuden avaus

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat johtaja Maria Siurua, 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 8.30–8.45

Vanhuspalvelulain muutos – henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon

Vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen muutoksen toimeenpano
Hallitusneuvos Jaana Huhta, STM 8.45–9.40

RAI-arviointivälineistö ja sen hyödynnettävyys
Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL 9.40–10.20

Tauko 10.20–10.35

Mitoituksen arviointi, seuranta ja valvonta

Henkilöstömitoituksen tiedonkeruu ja laskenta
Johtava tutkija Hanna Alastalo, THL 10.35–11.15

Henkilöstömäärän ja -rakenteen riittävyyden arviointi lupahallinnossa ja valvonnassa
Ylitarkastaja Ilkka Kokkoniemi, Valvira 11.15–12.15

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Leena Serpola-Kaivo-oja, PSAVI

Lounas 12.15–13.00

Iltapäivän puheenjohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Järjestäjän ja tuottajan näkökulma vanhuspalvelulain muutokseen

Kommenttipuheenvuorot:
Erityisasiantuntija Anna Haverinen, Kuntaliitto 13.00–13.30
            
Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualuepäällikkö Metti Järvikallio, 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (15 min) 13.30–14.10
        
Toiminnanjohtaja Nina Hynninen, Oulun Seudun Mäntykoti ry (15 min)

Tauko 14.10–14.25
                        
Vanhuspalvelujen tila kuntakysely 2020

THL:n kuntakyselyn tulosten esittely kuntavalvonnan toteuttamisesta
Lakimies Reija Kauppi, Valvira 14.25–14.55

THL:n kuntakyselyn tulosten esittely lääkäri- ja muut terveydenhuoltopalvelut
Ylitarkastaja Mervi Kolari, Valvira 14.55–15.25

Kuntavalvonnan toteuttaminen (hyviä käytäntöjä)
Palveluasiantuntija Päivi Nieminen, Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut 15.25–15.50
            
Loppuyhteenveto päivästä

Iltapäivän puheenjohtaja 15.50–16.00

Huomio, puheenvuorojen loppuun on varattu 10 minuuttia liukuma/kysymysaikaa (pl. avaus ja lopetus sekä kommenttipuheenvuoro 1. ja 2. yhdistetty 10 min)