Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain muutos Lounais-Suomen alueellinen Skype-seminaari 5.11.2020

Vanhuspalvelulain muutos Lounais-Suomen alueellinen Skype-seminaari 5.11.2020

4.11.2020 10:33

Torstaina 5.11.2020 klo 8.30–15.50

Vanhuspalvelulain muutokset ovat tulleet voimaan 1.10.2020. Nyt laissa on säädetty ympärivuorokautisten palvelujen vähimmäismitoituksesta, välittömästä ja välillisestä työstä sekä Rai-arviointijärjestelmän käyttöönotosta. Vanhuspalvelulain muutoksilla turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä vahvistetaan asiakas- ja potilasturvallisuutta että asiakkaiden yhdenvertaisuutta ympärivuorokautisessa hoidossa.

Valvira ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestävät alueellisen Skype-seminaarin vanhuspalvelulain muutoksien toimeenpanoon liittyen. Tilaisuudet ovat osa Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmaperusteista valvontaa, jossa painopisteenä vuonna 2020 on ollut kuntien valvonta osaamisen tukeminen ja vahvistaminen vanhustenhuollossa.

Seminaari on tarkoitettu Satakunnan ja Varsinais-Suomen vanhustenhuollon palveluita järjestäville kunnille ja kunnissa valvontatyötä tekeville virkamiehille, ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tuottajille yksityisille palveluntuottajille ja järjestöille.  

Pyydämme huomioimaan, että Skype-seminaariin voi liittyä rajallinen määrä osallistujia. Tästä johtuen avattujen yhteyksien määrää/organisaatio joudutaan rajoittamaan (1-3 yhteyttä/palveluntuottaja ja 1-3 yhteyttä/kunta). Ilmoittautuminen sulkeutuu 27.10.2020 klo 16.00 ja sen jälkeen seminaarin Skype-linkki ja tarkennettu ohjelma toimitetaan osallistujille. Paikallisesti tulisi jo etukäteen suunnitella, miten seminaarin seuraaminen pienryhmissä onnistuu.

Osallistujat voivat toimittaa kysymyksiä ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ennakkokysymykset pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan jo esityksissä.

Ilmoittautumiset oheisella webropol-linkillä: https://link.webropolsurveys.com/S/3684B033CABB5BF6

Olette lämpimästi tervetulleita!

 

Lisätietoja: 

Valvira: ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, marja-leena.lantto(at)valvira.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjo Henrichson, marjo.henrichson(at)avi.fi

sosiaalihuollon ylitarkastaja Heidi Seppälä, heidi.seppala(at)avi.fi

sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Nina Siro-Södergård, nina.siro-sodergard(at)avi.fi  

 

Seminaarin ohjelma

 

Puheenjohtajana toimii Elina Uusitalo, ylitarkastaja, Valvira

Klo 8.30–8.45 Tilaisuuden avaus 
Markus Henriksson, ylijohtaja, Valvira

Klo 8.45–9.40 Vanhuspalvelulain muutos – henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon
Vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen toimeenpano
Jaana Huhta, hallitusneuvos, STM
Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM

Klo 9.40–10.20 RAI-arviointijärjestelmä ja sen hyödynnettävyys
Matti Mäkelä, ylilääkäri, THL

Klo 10.20–10.35 Tauko

Klo 10.35–11.15 Henkilöstömitoituksen tiedonkeruu ja laskenta
Henkilöstömitoituksen laskenta
Hanna Alastalo, erikoistutkija, THL

Klo 11.15–11.45 Henkilöstön riittävän määrän ja henkilöstörakenteen arviointi lupahallinnossa
Anssi Tulkki, ylitarkastaja, Valvira 

Klo 11.45–12.30 Valvontayhteistyö ja vanhuspalvelulain muutokset 
aluehallintoviraston näkökulmasta
Nina Siro-Södergård, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, LSAVI
Marjo Henrichson, sosiaalihuollon ylitarkastaja, LSAVI

Klo 12.30–13.15 Lounas

Puheenjohtaja toimii Heidi Seppälä, sosiaalihuollon ylitarkastaja, LSAVI

Klo 13.15–14.25 Järjestäjän ja tuottajan näkökulma vanhuspalvelulain muutokseen
Kommenttipuheenvuorot:
Anna Haverinen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Virpi Holmqvist, toimitusjohtaja ja Sari Laakso, aluejohtaja, Attendo Oy
Johanna Ruusunen, toiminnanjohtaja, Vuollekoti ry

Klo 14.25–14.40 Tauko

Klo 14.40–15.40 Vanhuspalvelujen tila kuntakysely 2020
THL:n kuntakyselyn tulosten esittely kuntavalvonnan toteuttamisesta
Reija Kauppi, lakimies, Valvira

THL:n kuntakyselyn tulosten esittely lääkäri- ja muista terveydenhuollon palveluista
Mervi Kolari, ylitarkastaja, Valvira

Klo 15.40–15.50 Loppuyhteenveto päivästä