Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain muutos - Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen Skype-seminaari 19.11.2020

Vanhuspalvelulain muutos - Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen Skype-seminaari 19.11.2020

17.11.2020 10:12

Skype-seminaarin 19.11.2020 ohjelma

Klo 8.30–16.00

Puheenjohtajana toimii Elina Uusitalo, ylitarkastaja, Valvira

Klo 8.30–8.45 Tilaisuuden avaus
Leena Laajala, johtaja, peruspalvelut oikeusturva ja luvat vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Klo 8.45–9.40 Vanhuspalvelulain muutos – henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon
Vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen toimeenpano
Jaana Huhta, hallitusneuvos, STM

Klo 9.40–10.20 RAI -arviointijärjestelmä ja sen hyödynnettävyys
Matti Mäkelä, ylilääkäri, THL

Klo 10.20–10.35 Tauko

Klo 10.35–11.15 Henkilöstömitoituksen tiedonkeruu ja laskenta
Hanna Alastalo, erikoistutkija, THL

Klo 11.15– 11.45 Henkilöstön riittävän määrän ja henkilöstörakenteen
arviointi lupahallinnossa

Anssi Tulkki, ylitarkastaja, Valvira

Klo 11.45 - 12.15 Henkilöstön riittävän määrän ja henkilörakenteen arviointi valvonnassa
Emmi Häyrynen, ylitarkastaja, LSSAVI

Klo 12.15–13.00 Lounas
 

Puheenjohtaja toimii Niina Siirilä, sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö, Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto

Järjestäjän ja tuottajan näkökulma vanhuspalvelulain muutokseen

Klo 13.00–13.30 Kommenttipuheenvuoro
Anna Haverinen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Klo 13.30–14.10 Kommenttipuheenvuoro
Arja-Riikka Kataja, palvelujohtaja, kaksi.nolla Oy
Kommenttipuheenvuoro
Mari Kolu, vanhustyönjohtaja, Keuruun kaupunki

Klo 14.10–14.25 Tauko

Klo 14.25–15.25 Vanhuspalvelujen tila kuntakysely 2020
THL:n kuntakyselyn tulosten esittely kuntavalvonnan toteuttamisesta
Mari Saramaa, ylitarkastaja, Valvira
THL:n kuntakyselyn tulosten esittely lääkäri- ja muista terveydenhuollonpalveluista
Kirsti Tolonen, ylilääkäri, Valvira

15.25–15.50 Kuntavalvonnan toteutuminen
Vuokko Paananen, valvontapäällikkö, Keski-Pohjanmaan sosiaalija terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Klo 15.50–16.00 Loppuyhteenveto päivästä