Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain muutos - Itä-Suomen alueellinen Skype-seminaari 10.12.2020

Vanhuspalvelulain muutos - Itä-Suomen alueellinen Skype-seminaari 10.12.2020

11.11.2020 14:30

Torstaina 10.12.2020 klo 8.30-15.50

Vanhuspalvelulain muutokset ovat tulleet voimaan 1.10.2020. Uudessa laissa on säädetty
ympärivuorokautisten palvelujen vähimmäismitoituksesta, välittömästä ja välillisestä työstä
sekä Rai -arviointijärjestelmän käyttöönotosta. Vanhuspalvelulain muutoksilla turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä vahvistetaan asiakas- ja potilasturvallisuutta että asiakkaiden yhdenvertaisuutta ympärivuorokautisessa hoidossa.

Valvira ja Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät alueellisen Skypellä järjestettävän tilaisuuden vanhuspalvelulain muutoksien toimeenpanoon liittyen. Tilaisuudet ovat osa Valviran
ja aluehallintovirastojen suunnitelmaperusteista valvontaa, jossa painopisteenä vuonna
2020 on ollut kuntien valvonta osaamisen tukeminen ja vahvistaminen vanhustenhuollossa.
Tilaisuus on tarkoitettu Itä-Suomen alueen vanhustenhuollon palveluja järjestäville kunnille
ja sote-kuntayhtymille, erityisesti niiden vanhustenhuollon järjestämisestä vastaaville ja valvontatyötä tekeville virkamiehille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös alueen yksityiset palveluntuottajat ja vanhustenhuollon järjestöjen edustajat.

Pyydämme huomioimaan, että Skype seminaariin voi liittyä vain rajallinen määrä osallistujia. Avattujen yhteyksien määrää organisaatiota kohden joudutaan rajoittamaan (1-3 yhteyttä /palveluntuottaja ja 1-3 yhteyttä/kunta). Ilmoittautuminen sulkeutuu 27.11.2020 klo 16.00 ja sen jälkeen seminaarin Skype-linkki ja tarkennettu ohjelma toimitetaan osallistujille. Paikallisesti tulisi jo etukäteen suunnitella, voisiko seminaaria seurata pienryhmissä, että mahdollisimman moni pääsisi asiaa kuuntelemaan.

Osallistujat voivat toimittaa kysymyksiä ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ennakkokysymykset pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan jo esityksissä.

Ilmoittautumiset oheisella Webropol-linkillä: https://link.webropolsurveys.com/S/F87A062C45A4D3D8

Olette lämpimästi tervetulleita!

Lisätietoja:
Valvira: ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, marja-leena.lantto(at)valvira.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto: ylitarkastaja Kirsi Laitinen, kirsi.laitinen(at)avi.fi


Skype-seminaarin alustava ohjelma


Klo 8.30–8.45 Tilaisuuden avaus
Aluehallintoviraston edustaja

Klo 8.45–9.40 Vanhuspalvelulain muutos –henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon
Vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen toimeenpano,
STM:n edustaja

Klo 9.40–10.20 RAI -arviointijärjestelmä ja sen hyödynnettävyys
THL:n edustaja

Klo 10.20–10.35 Tauko

Klo 10.35–11.15 Mitoituksen arviointi, seuranta ja valvonta
Henkilöstömitoituksen laskenta, THL:n edustaja

Klo 11.15–12.30 Henkilöstömäärän ja -rakenteen riittävyyden arviointi
lupahallinnossa ja valvonnassa

Valviran, aluehallintoviraston ja kunnan puheenvuorot

Klo 12.30–13.15 Lounas

Klo 13.15–14.25 Järjestäjän ja tuottajan näkökulma vanhuspalvelulain
muutokseen

Kommenttipuheenvuorot, Kuntaliitto ja kaksi palvelujen tuottajaa

Klo 14.25–14.40 Tauko

Klo 14.40–15.40 Vanhuspalvelujen tila, kuntakysely 2020
THL:n kuntakyselyn tulosten esittely kuntavalvonnan toteuttamisesta, Valviran edustaja
THL:n kuntakyselyn tulosten esittely lääkäri- ja muista
terveydenhuollon palveluista
, Valviran edustaja

Klo 15.40–15.50 Päivän yhteenveto