Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain muutos - Etelä-Suomen alueellinen Skype-seminaari 8.12.2020

Vanhuspalvelulain muutos - Etelä-Suomen alueellinen Skype-seminaari 8.12.2020

10.11.2020 14:00

Vanhuspalvelulain muutokset ovat tulleet voimaan 1.10.2020. Vanhuspalvelulain muutoksilla turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä vahvistetaan asiakas- ja potilasturvallisuutta että asiakkaiden yhdenvertaisuutta ympärivuorokautisessa hoidossa.

Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät alueellisen Skypellä järjestettävän tilaisuuden vanhuspalvelulain muutoksien toimeenpanoon liittyen. Tilaisuudet ovat osa Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmaperusteista valvontaa, jossa painopisteenä vuonna 2020 on ollut kuntien valvonta osaamisen tukeminen ja vahvistaminen vanhustenhuollossa.

Tilaisuus on tarkoitettu vanhustenhuollon palveluita järjestäville sote-kuntayhtymille ja kunnille sekä kuntayhtymissä ja kunnissa valvontatyötä tekeville virkamiehille, yksityisille palveluntuottajille ja järjestöille sekä muille asiasta kiinnostuneille asiantuntijoille ja luottamushenkilöille.

Aika: Tiistai 8.12.2020 klo 8.30–16.00
Yhteys: Skype

Tilaisuuden teemoina ovat vanhuspalvelulain muutoksen toimeenpano, RAI-arviointijärjestelmä ja sen hyödyntäminen, henkilöstömitoituksen laskenta sekä mitoituksen arviointi, seuranta ja valvonta.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuntaliiton ja Valviran kanssa.

Tilaisuuteen voi liittyä enintään 220 osallistujaa. Tästä johtuen osallistujien määrää rajoitetaan enintään kahteen osallistujaan organisaatiota kohden. Ilmoittautuminen sulkeutuu paikkojen täytyttyä tai viimeistään viikko ennen tilaisuutta. Ilmoittautuneille lähetetään Skype-linkki ja sitä ei saa jakaa eteenpäin.

Ilmoittautumiset aluehallintovirastoon alla olevalla webropol-linkillä.
https://link.webropolsurveys.com/S/9009A85B8D7D09B1

Tilaisuuden aiheisiin liittyviä ennakkokysymyksiä voi toimittaa Valviraan ylitarkastaja Susanna Honkalalle sähköpostitse susanna.honkala@valvira.fi. Ennakkokysymykset pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 27.11.2020.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Kati Karjanlahti kati.karjanlahti@avi.fi
sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio paivi.vainio@avi.fi

Valvira:
ylitarkastaja Marja-Leena Lantto marja-leena.lantto@valvira.fi

 

Seminaarin ohjelma

 

Puheenjohtaja: ylitarkastaja Elina Uusitalo, Valvira

Tilaisuuden avaus
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualueen johtaja Kristiina Poikajärvi 8.30–8.45

Vanhuspalvelulain muutos – henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon

Vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen muutoksen toimeenpano 8.45–9.40
hallitusneuvos Jaana Huhta, STM/neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, STM
RAI -arviointijärjestelmä ja sen hyödynnettävyys 9.40–10.20
ylilääkäri Matti Mäkelä, THL

Tauko 10.20–10.35

Mitoituksen arviointi, seuranta ja valvonta

Henkilöstömitoituksen laskenta 10.35–11.15
johtava asiantuntija Sari Kehusmaa, THL / erikoistutkija Hanna Alastalo, THL

Henkilöstömäärän ja -rakenteen riittävyyden arviointi lupahallinnossa ja valvonnassa
ylitarkastaja Jari Antikainen, Valvira 11.15 – 11.45
sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio, Etelä- Suomen aluehallintovirasto 11.45–12.15

Lounas 12.15–13.00

Puheenjohtaja: sosiaalihuollon ylitarkastaja Kati Karjanlahti, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Järjestäjän ja tuottajan näkökulma vanhuspalvelulain muutokseen

Kommenttipuheenvuoro 13.00–13.30
erityisasiantuntija Anna Haverinen, Kuntaliitto
Kommenttipuheenvuoro 13.30 – 13.45
Osastonhoitaja Mira Pajunen, hoivayksikkö Sateenkaari, Sipoon kunta
Kommenttipuheenvuoro 13.45 – 14.00
Toimitusjohtaja Tiina Mäkelä, Mariekoti ja Betelkoti,
Lahden Diakonialaitos (DILA)

Tauko 14.10–14.25

Vanhuspalvelujen tila kuntakysely 2020

THL:n kuntakyselyn tulosten esittely kuntavalvonnan toteuttamisesta 14.25–14.55
lakimies Reija Kauppi, Valvira
THL:n kuntakyselyn tulosten esittely lääkäri- ja muut terveydenhuoltopalvelut 14.55–15.25
ylitarkastaja Mervi Kolari, Valvira/ylilääkäri Kirsti Tolonen, Valvira

Kuntavalvonnan hyviä käytäntöjä
palvelupäällikkö Tiina Jekkonen, vanhusten palvelut, Espoon kaupunki 15.25–15.50

Loppuyhteenveto päivästä
Iltapäivän puheenjohtaja (10 min) 15.50–16.00