Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain muutoksesta tulee ohjeistusta kunnille ja palvelujen tuottajille lähiaikoina

Vanhuspalvelulain muutoksesta tulee ohjeistusta kunnille ja palvelujen tuottajille lähiaikoina

19.10.2020 11:00 / Uutinen

Vanhuspalvelulain muutoksilla turvataan iäkkäiden henkilöiden perustuslain mukaista oikeutta välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin palveluihin. Vanhuspalvelulain tulkinnasta on tullut Valviralle ja aluehallintovirastoille runsaasti kysymyksiä. Erityisesti on toivottu vastauksia konkreettisiin kysymyksiin.

Valvira ja aluehallintovirastot valmistelevat parhaillaan ohjeistusta, joka julkaistaan lähiviikkojen aikana. Valvontaviranomaiset järjestävät loppuvuodesta 2020 myös kuusi vanhuspalvelulain muutokseen liittyvää alueellista tilaisuutta Skypellä. Tilaisuudet on tarkoitettu vanhustenhuollon palveluita järjestäville kunnille, yksityisille palveluntuottajille ja järjestöille sekä vanhustenhuollon vastaaville ja valvontatyötä tekeville virkamiehille kunnissa.

Vanhuspalvelulain muutos tuli voimaan 1.10.2020. Vanhusten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta säädetään laissa. Henkilöstömitoitus nousee asteittain 1.4.2023 mennessä, jolloin henkilöstömitoituksen tulee olla 0,7 työntekijää asiakasta kohden. 

Lupahallinnossa on jo ennen vanhuspalvelulain muutosta arvioitu välillisen ja välittömän työn riittävyyttä suhteessa asiakkaiden palvelujen tarpeisiin. Lupapäätökseen merkitty hoito- ja hoivahenkilöstömitoitus tarkoittaa sitä henkilöstön määrää, joka tarvitaan asiakkaiden välittömään hoitoon ja hoivaan. Välilliseen työhön tarvittava henkilöstö on merkitty lupapäätöksiin tuki- ja muissa tehtävissä olevaan henkilöstöön.

Lue lisää:

Vanhuspalvelulain alueelliset tilaisuudet pidetään etäyhteyksillä 

Valvira ja aluehallintovirastot tukevat vanhuspalvelulain muutoksen toimeenpanoa 

Lisätietoja

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, p. 0295 209 323