Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain mukaisten henkilöstömitoitusten valvonta alkaa

Vanhuspalvelulain mukaisten henkilöstömitoitusten valvonta alkaa

6.9.2021 02:10 / Tiedote

Valvontaviranomaiset aloittavat vanhuspalvelulaissa määriteltyjen henkilöstömitoitusten valvontatoimenpiteet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kyselyn tulosten mukaan joka kymmenes hoivakoti alittaa edelleen vanhuspalvelulaissa säädetyn henkilöstömitoituksen. THL:n kyselyyn tulleissa vastauksissa oli myös huomattavan paljon puutteellisia vastauksia sekä hoivakoteja, jotka eivät vastanneet lainkaan. Valvontaviranomaiset ovat antaneet runsaasti aikaa sekä vanhuspalvelujen tuottajien ja järjestäjien omavalvonnalle paljon ohjausta ja neuvontaa lakimuutosten voimaantulon jälkeen.

Valvontaviranomaiset korostavat kyselyyn vastaamisen tärkeyttä, sillä seurantatietoja käytetään vanhuspalvelulain toteutumisen valvonnassa. Kyselyn tuloksilla turvataan myös hoivakotien asiakkaiden ja asiakkaiden läheisten ja omaisten tiedonsaantia lain mukaisen vähimmäismitoituksen toteutumisesta.

”Jokainen hoivakodin asiakas ansaitsee laadukkaan yksilöllisen palvelun ja huolenpidon, mikä THL:n kyselyn tulosten mukaan jää toteutumatta liian monessa toimintayksikössä”, toteaa lakimies Reija Kauppi Valvirasta.

Lisätietoja:

Lakimies Reija Kauppi, 0295 209 429

Valvontatoimenpiteitä suunnitteilla hoivakoteihin, joissa henkilöstömitoitus ei ole lain mukainen (valvira.fi)

Valvira edellyttää välittömiä lain mukaisia toimia vanhuspalvelujen laadun parantamiseksi (valvira.fi)

THL:n selvitys: Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole noussut vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa (thl.fi)