Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhuspalvelulain alueelliset tilaisuudet pidetään etäyhteyksillä

Vanhuspalvelulain alueelliset tilaisuudet pidetään etäyhteyksillä

15.10.2020 10:00 / päivitetty 17.11.2020 10:37 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät loppuvuodesta 2020 kuusi vanhuspalvelulain muutokseen liittyvää alueellista tilaisuutta, jotka järjestetään Skypellä. Tilaisuudet on tarkoitettu vanhustenhuollon palveluita järjestäville kunnille, yksityisille palveluntuottajille ja järjestöille sekä vanhustenhuollon vastaaville ja valvontatyötä tekeville virkamiehille kunnissa. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton kanssa.

Tilaisuudessa sosiaali- ja terveysministeriö pitää puheenvuoron vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen muutoksen toimeenpanosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo RAI-arviointijärjestelmästä ja henkilöstömitoituksen laskennasta ja Valviran ja aluehallintoviraston edustajat kertovat henkilöstömitoituksen arvioinnista, seurannasta ja valvonnasta. Kuntaliitto ja palveluiden tuottajat esittävät kommenttipuheenvuoronsa vanhuspalvelulain muutoksesta.

Valvira esittelee kuntakyselyn 2020 tuloksia ja valvontatyötä tekevä kunta kertoo valvonnan toteuttamisesta.

Etäyhteyksien toimivuuden varmistamiseksi kuhunkin alueelliseen tilaisuuteen voi osallistua enintään 220–230 Skype-yhteyttä. Ilmoittautuminen aluehallintovirastoissa sulkeutuu paikkojen täytyttyä tai viimeistään viikko ennen tilaisuutta. Ilmoittautuneille lähetetään henkilökohtainen Skype-linkki ja sitä ei saa jakaa eteenpäin.

Vanhuspalvelulain muutos on tullut voimaan 1.10.2020. Vanhusten tehostetun palveluasumisen  ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta säädetään laissa. Henkilöstömitoitus nousee asteittain 0,7:ään työntekijään asiakasta kohden 1.4.2023 mennessä. 

Vanhuspalvelulain muutoksilla turvataan iäkkäiden henkilöiden perustuslain mukaista oikeutta välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Niillä myös vahvistetaan asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä asiakkaiden yhdenvertaisuutta iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa.

Syksyn alueelliset tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä Skypessä (klo 8.30-16.00):

to 5.11.2020 Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuuden ohjelma (valvira.fi)

to 19.11.2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuuden ohjelma (valvira.fi)

to 26.11. 2020 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuuden ohjelma (valvira.fi)

ti 1.12.2020 Lapin aluehallintovirasto

Tilaisuuden ohjelma (valvira.fi)

ti 8.12.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuuden ohjelma (valvira.fi)

to 10.12.2020 Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuuden ohjelma (valvira.fi)

 

Lue lisää:

Valvira ja aluehallintovirastot tukevat vanhuspalvelulain muutoksen toimeenpanoa (Verkkouutinen 8.10.2020)

Lisätietoja:

Valvirassa

Marja-Leena Lantto, ylitarkastaja, p. 0295 209 283
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Aluehallintovirastoissa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:

Marjo Henrichson, ylitarkastaja, p. 0295 018 164

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

Jaana Aarnio, ylitarkastaja, p. 0295 018 576,

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:

Leena Serpola-Kaivo-oja, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 290, 

Lapin aluehallintovirasto:

Päivi Salminen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 376 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:

Päivi Vainio, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 091 

Itä-Suomen aluehallintovirasto:

Satu Syrjälä, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 944 

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Lisätty linkit tilaisuuksien ohjelmiin.