Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vanhainkodin huolehdittava influenssarokotuksista

Vanhainkodin huolehdittava influenssarokotuksista

20.3.2009 08:30

Valvira katsoo, että hyvään hoitoon vanhainkodissa tai muussa pitkäaikaishoitolaitoksessa kuuluu, että hoidettavana olevalle annetaan influenssarokotus, jos hän ei itse kieltäydy siitä. Jos potilas ei itse kykene päättämään rokotuksestaan, asiasta on keskusteltava potilaan lähiomaisen kanssa.

Erään kanteluasian käsittelyssä kävi ilmi, että vanhainkodissa ei säännönmukaisesti annettu jokaiselle asukkaalle influenssarokotetta. Tapa perustui saadun selvityksen mukaan vanhainkodin aikaisemman pitkäaikaisen lääkärin kanssa sovittuun käytäntöön ja ohjeeseen. Ohjetta ja toimintatapaa oli kuitenkin myöhemmin muutettu.

Valvira pitää epäasianmukaisena käytäntöä, jonka mukaan vanhainkodin asukkaan itsensä tai hänen omaisensa pitäisi huolehtia siitä, että asukas rokotetaan influenssaa vastaan. Yleisesti on tiedossa, että vaara sairastua vaikeaan influenssaan lisääntyy iän mukana, mistä syystä ikäihmisten rokottaminen on tärkeää. Erityisen suuri vaara sairastua vaikeaan influenssaan on niillä, joilla on jokin perussairaus. Influenssarokotteesta on selkeästi hyötyä edellä mainittuihin riskiryhmiin kuuluville.