Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvontaviranomaiset valmistautuvat sote-uudistukseen

Valvontaviranomaiset valmistautuvat sote-uudistukseen

3.12.2021 12:00 / Uutinen

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat aloittaneet projektin ”Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen”, jonka tarkoituksena on valmistautua sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvien lakien toimeenpanoon, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Hyvinvointialueille tulee palvelujen järjestämisvastuuseen kuuluva valvontatehtävä, johon valmistautumista valvontaviranomaiset tällä niin sanotulla HVA-projektilla tukevat. Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu ja siihen liittyvä valvontavastuu siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

”Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteinen kehittämistyö on tärkeää. Projektin avulla lisätään viranomaisvalvonnan ennakoivuutta, riskiperusteisuutta, vuorovaikutteisuutta ja yhdenvertaisuutta. Viimekädessä hyödyn projektista saavat hyvinvointialueet ja alueen asukkaat”, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist.

”Leveämmät hartiat antavat hyvinvointialueelle yksittäistä kuntaa paremmat mahdollisuudet resursoida valvontatehtävän toteuttamiseen ja osaamiseen. Projektilla halutaan edistää valvontaviranomaisten ja hyvinvointialueiden vuorovaikutusta ja tukea hyvinvointialueita onnistumaan omassa valvontatehtävässään”, sanoo Valviran ylijohtaja Markus Henriksson.

Keskeistä hyvinvointialueiden vastuulle tulevassa palvelujen valvonnassa on omavalvonta. Omavalvonta koskee oman toiminnan valvonnan lisäksi hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien yksityisten palveluntuottajien ja näiden alihankkijoiden valvontaa.

Valvontaviranomaiset valvovat järjestämisvastuuta

Viranomaisvalvonnan tehtävänä on valvonnan ja ohjauksen keinoin varmistaa, että hyvinvointialueiden järjestämisvastuu, asiakkaiden ja potilaiden oikeudet sekä palveluiden turvallisuus ja laatu toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Nyt alkaneen valvontaviranomaisten projektin aikana aluehallintovirastot ja Valvira määrittelevät ja kuvaavat, miten valvontaviranomaiset valvovat järjestämisvastuun toteutumista ja järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen lainmukaisuutta ja antavat valvontaan liittyvää ohjausta.

Valvontaviranomaiset tekevät sote-uudistukseen valmistautumisessa tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön alueellisten valmistelijoiden ja hyvinvointialueiden väliaikaisten toimielinten kanssa. Samoin sote-valvontatiedon hallintaa ja tietojärjestelmiä kehittävien hankkeiden kanssa.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja, p. 0295 017 290, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, etunimi.sukunimi@avi.fi