Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvontaviranomaiset tukevat kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Valvontaviranomaiset tukevat kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

15.10.2015 09:45 / Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Myös valvonnalla ja ohjauksella voidaan edistää hyvinvointia ja terveyttä. Valvira ja aluehallintovirastot (AVIt) ovat sopineet keinoista, joilla kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tuetaan, ja nyt AVIt aloittavat ohjauksen ja valvonnan sovittujen linjausten perusteella.

Valviran ja AVIen näkemyksen mukaan lakisääteinen hyvinvointikertomus muodostaa pohjan kunnassa tehtävälle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työlle. Tavoitteena on, että hyvinvointikertomusta hyödynnetään kunnan strategisessa suunnittelussa. Mitä paremmin kunnassa tiedetään asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tilanne, sitä tehokkaammin pystytään puuttumaan ongelmiin, ehkäisemään niiden syntyä ja ryhtymään toimiin, joilla asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia voidaan parhaiten edistää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman kyselyn mukaan kolmasosa kunnista ei kuitenkaan ole valmistellut hyvinvointikertomusta. Nyt aluehallintovirastot ryhtyvät valvomaan kuntia, joilta hyvinvointikertomus puuttuu.

Valvonnan lisäksi aluehallintovirastot ohjaavat kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä sekä hyvinvointikertomuksen laatimisessa. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota mm. siihen, että hyvinvointikertomuksessa huomioidaan eri väestöryhmät sekä asetetaan kunnan olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet sekä määritellään toimenpiteet. Aluehallintovirastot välittävät kunnille myös positiivista palautetta niiden tekemästä hyvästä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä.

Valvira ja aluehallintovirastot jatkavat yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjauksen ja valvonnan periaatteiden ja menettelytapojen yhdenmukaistamiseksi. Yhteistyötä tehdään myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:n kanssa.

Lisätietoja:
Jenna Uusitalo
ylitarkastaja
puh. 0295 209 531
etunimi.sukunimi@valvira.fi