Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvontaviranomaiset selvittävät, miksi kymmenet hoivakodit jättivät henkilöstömitoitustietonsa ilmoittamatta

Valvontaviranomaiset selvittävät, miksi kymmenet hoivakodit jättivät henkilöstömitoitustietonsa ilmoittamatta

6.10.2021 14:20 / Tiedote

Valvira ja aluehallintovirastot ottavat valvontaan yli neljäkymmentä hoivakotia, jotka eivät vastanneet vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen toteutumista selvittävään kyselyyn. Valvonnassa selvitetään kyselyyn vastaamattomien hoivakotien henkilöstömitoitus. Valvira ottaa valvottavakseen 33 hoivakotia, ja aluehallintovirastoille Valvira siirtää 9. Näissä yhdeksässä yksikössä aluehallintovirastoilla on valvontaa meneillään jo entuudestaan.

Kyselyyn vastaamattomien joukossa on sekä kunnallisia että yksityisiä hoivakoteja eri puolilta Suomea. Säätiöt ja pienet yritykset muodostavat näistä merkittävän osan. Kysely lähetettiin lähes 1900 toimintayksikölle.

Vanhuspalvelulain mukaista henkilöstömitoitusta selvittävän seurantakyselyn toteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tänä vuonna kysely toteutetaan kahdesti. THL toimittaa kyselyn tulokset valvontaviranomaisille mahdollisia valvontatoimenpiteitä varten. Kuntakohtaiset seurantatiedot ovat nähtävissä THL:n verkkosivuilla (thl.fi).

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus nousee vanhuspalvelulain mukaan asteittain. Tällä hetkellä mitoitus on 0,55 työntekijää asiakasta kohti ja vuoden 2022 alusta lähtien vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika loppuu 1.4.2023, minkä jälkeen lakisääteinen vähimmäishenkilöstömitoitus on 0,7 työntekijää asiakasta kohti. 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Kirsi-Marja Santama, Valvira, 0295 209 232

Ylitarkastaja Anita Paavola, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 841 

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Heidi Seppälä, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 122 

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Merja Isoaho, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 047

Sosiaalihuollon ylitarkastaja, Päivi Räinä, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 024

Sosiaalihuoltoyksikön päällikkö, ylitarkastaja Kirsi Laitinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 821

Sosiaalihuollon johtaja ylitarkastaja​​​​​​​ Sari Husa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 361

Vanhuspalvelulain mukaisten henkilöstömitoitusten valvonta alkaa (valvira.fi) 

THL:n selvitys: Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole noussut vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa (thl.fi)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (finlex.fi)