Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valvira vastaa toimintaympäristön muutoksiin uudella organisaatiolla

Valvira vastaa toimintaympäristön muutoksiin uudella organisaatiolla

Marja-Liisa Partanen 22.4.2015 / päivitetty 23.4.2015 17:31

24.3.2015

Valvira on toiminut uudistetulla organisaatiolla nyt parin kuukauden ajan. Olemme jo lyhyessä ajassa saaneet runsaasti positiivista palautetta uudistuksesta niin talon sisältä kuin myös eri yhteistyökumppaneiltamme.

Olemme monella tavalla toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten pyörteissä ja niiden edessä, tahdomme sitä tai emme. Organisaatiouudistuksen yhtenä tavoitteena on vastata toimintaympäristön asettamiin haasteisiin entistä paremmin.

Valviran tehtävät tulevat yhä kansainvälisemmiksi. Valviralle tulee lisää tehtäviä eduskunnan säätämien uusien lakien myötä: mm. puolustusvoimien ja vankien terveydenhuollon valvontaa, sosiaalihuollon ammatinharjoittamisen valvontaa, sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin aikaansaaminen ja ylläpitäminen.

Uudistetulla organisaatiolla olemme halunneet kirkastaa Valviran roolia. Toimintamme jo ennestään perustuu ydinprosesseihin. Nyt se on kytketty vielä paremmin substanssiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinto, ohjaus ja valvonta ovat uudistuksen jälkeen kiinteämpi kokonaisuus kuin aikaisemmin. Alkoholiasiat ja ympäristöterveys, ml. tupakka-asiat, ovat nyt yhdellä ja samalla osastolla. Tämä antaa entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä myös näiden sisältöalueiden kehittämiseen.

Uudistetulla organisaatiolla olemme halunneet kirkastaa Valviran roolia.

Valviran työn lopullisena päämääränä on turvata ihmisten ja elinympäristön terveyttä ja hyvinvointia sekä väestön sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määriteltyjä oikeuksia ja palveluja. Onnistumme saavuttamaan tämän yhteiskunnallisen tavoitteemme ainoastaan siten, että me Valvirassa pidämme tuon päämäärän kirkkaana mielessämme ja panemme kaiken asiantuntemuksemme peliin, puhallamme yhteen hiileen. Näen, että tähän meillä on tahtotila.

Kun katson hiukan taaksepäin viime vuoteen, Valvirassa on tartuttu ripeästi toimiin, ei ole jääty valittamaan työn paljoutta. Tulokset näkyvät. Olemme saavuttaneet sosiaali- ja terveysministeriön meille asettamat tulostavoitteet hyvin. Moni valviralainen on venynyt tämän päämäärän saavuttamiseksi. Onhan todettava, että tämän työn ohella meillä on esimerkiksi meneillään  tietojärjestelmien uudistaminen (ns. Sampo-hanke) ja sen siivittämänä prosessien yhä paremmalle tasolle saaminen.

Voi sanoa, että digitalisoituminen on ajan sana, jolla on todella konkreettista sisältöä myös Valviran toiminnassa.

Marja-Liisa Partanen

Valviran ylijohtaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.