Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valvonnan painopiste on toimivan omavalvonnan varmistamisessa

Valvonnan painopiste on toimivan omavalvonnan varmistamisessa

Markus Henriksson 13.2.2020 / päivitetty 13.2.2020 09:52

Valviran vuosi 2020 on käynnistynyt vauhdikkaasti. Helsingin-toimipisteemme muutti tammikuun 20. päivänä uuteen monitilatoimistoon Pasilaan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston naapuriin. Samalla viikolla juhlimme sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaisseminaarin merkeissä Rovaniemen-toimipisteemme 10-vuotista taivalta. Juhlaseminaarin kiinnostaviin puheenvuoroihin voi palata mm. seminaaritallenteen ja johtaja Esa Koukkarin blogikirjoituksen myötä.

Olemme juuri julkaisseet uudistuneen strategiamme, jossa korostamme sosiaali- ja terveysalan valvonnan kokonaisvaltaista vaikuttavuutta. Tiivis yhteistyö erityisesti aluehallintovirastojen kanssa on tärkeää. Uusi visiomme on vaikuttava valvonta – vastuulliset toimijat, ja ensimmäisenä strategisena painopisteenämme on lisätä asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuutta varmistamalla vastuullista toimintaa. Näillä valinnoilla korostamme toimijoiden omavalvonnan ensisijaisuutta. Valvontaviranomaiset tukevat ja varmistavat toimijoiden omaa vastuullisuustyötä, tarvittaessa voimakkainkin valvontakeinoin.

Toisena strategisena painopisteenämme on turvata valtakunnallista yhdenvertaisuutta: on tärkeää varmistaa, että viranomaisten lupa- ja valvontatoiminta on yhdenmukaista ja linjakasta. Kolmas strateginen painopisteemme puolestaan korostaa tiedon merkitystä: toimintamme tulee perustua ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon. Sosiaali- ja terveysalan valvonnan tietopohjaa on syytä kehittää edelleen. Haluamme tuottaa laadukasta tietoa myös muiden hyödynnettäväksi; esimerkiksi alkoholielinkeinorekisteri Allun uudistus avaa alkoholihallinnon tietopohjaa avoimena datana entistä laajemmin myös muiden toimijoiden käyttöön.

Strategisten painopisteiden lisäksi tunnistimme neljä mahdollistajaa, jotka vaikuttavat olennaisesti strategisten tavoitteidemme saavuttamiseen. Nämä ovat asiakaslähtöinen digitalisaatio, vuorovaikutus ja yhteistyö, avoin ja vaikuttava viestintä sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavasti digitalisoidut palvelut ja etsiä ratkaisuja yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Ymmärrämme viestinnän koko ajan kasvavan merkityksen myös viranomaistyössä: valvonta ei vaikuta ilman tehokasta viestintää. Kaiken toimintamme perustana on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Suunnitelmallinen valvontamme perustuu valvontaohjelmiin

Olemme valmistelleet yhdessä aluehallintovirastojen kanssa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa. Ohjelma julkaistaan pian ja sen toteuttaminen on jo täydessä käynnissä. Vuonna 2020 Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmallinen sote-valvonta keskittyy vanhuspalveluihin, lastensuojelun sijaishuoltoon ja perusterveydenhuollon hoitoonpääsyyn.

Vanhuspalveluiden tilanne puhututtaa tänäkin vuonna, ja tulossa on useita tärkeitä valvontaratkaisuja. Saimme juuri päätökseen laajan, yksityisen palveluntuottajan koko toimintaan kohdistuneen valvonnan. Ratkaisussamme korostamme mm. henkilöstön riittävyyden varmistamisen tärkeyttä kaikissa olosuhteissa. Jotta osaavaa henkilöstöä riittää hoivan ja hoidon tehtäviin jatkossakin, on tärkeää kiinnittää huomiota alan houkuttelevuuteen. Hyvin johdettu vanhuspalveluyksikkö, jossa asiakasturvallisuus ja toimiva omavalvonta ovat kunnia-asioita, on myös houkutteleva työpaikka.

Valvontaohjelmat ohjaavat myös alkoholihallinnon, ympäristöterveydenhuollon, terveydensuojelun ja tupakkalain suunnitelmallista valvontaamme. Omavalvonnan merkitys korostuu: esim. vuonna 2018 voimaan tullut alkoholilaki edellyttää alkoholijuomien anniskelussa ja vähittäismyynnissä luvanhaltijaa laatimaan omavalvontasuunnitelman oman toimintansa tueksi. Viranomaiset ovat ohjanneet ja neuvoneet toimijoita omavalvontasuunnitelmien laatimisessa, ja suunta on selvästi kohti parempaa: omavalvontasuunnitelma löytyy yhä useammalta alkoholielinkeinon harjoittajalta. Myös suunnitelmien laatu on parantunut.  

Olemme julkaisseet myös aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen varhaiskasvatuksen valvontaohjelman. Järjestämme kevään aikana koulutustilaisuuksia, joissa keskustellaan valvonnan keinoista varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisessä. Palveluntuottajien omavalvonta on keskiössä tässäkin: kirjallisen omavalvontasuunnitelman laatiminen on yksityisille toimijoille lakisääteinen velvollisuus – ja suotavaa julkisillekin toimijoille. Omavalvontasuunnitelma auttaa ennaltaehkäisemään ja korjaamaan ongelmia ja toimii palveluntuottajan laatutyön tukena. Tämä pätee niin sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, alkoholi- ja tupakkaelinkeinon kuin elinympäristön terveyteen liittyvien toimijoidenkin kohdalla.

Markus Henriksson

Markus Henriksson

ylijohtaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.