Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valvonnan ennakoiva ote vahvistui vuonna 2016

Valvonnan ennakoiva ote vahvistui vuonna 2016

Marja-Liisa Partanen 3.3.2017 / päivitetty 3.3.2017 12:06

Valviran vaikuttavuus ja tuloksellisuus pysyivät vuonna 2016 hyvällä tasolla, vaikka käytössämme olevat resurssit pienenivät. Saimme myös hoitaaksemme uusia lakisääteisiä tehtäviä (esim. sosiaalihuollon ammattihenkilöiden laillistuksen, nimikesuojauksen ja valvonnan sekä laajentuneen tupakkavalvonnan tehtävät), minkä lisäksi valvonta-asioita tuli vireille kiihtyvään tahtiin. Vuotta 2016 leimasi myös sosiaali- ja terveysalan valvonnan tulevaan järjestämiseen liittyvä epävarmuus: Sote- ja maakuntauudistukset muokkaavat koko palvelujärjestelmämme, myös sen valvonnan, uuteen uskoon. Valvonnan kokonaisuuden selkiyttäminen onkin tärkeä tavoite. Tarvitaan yksi sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomainen. Näin taataan parhaiten kansalaisten ja palveluntuottajien yhdenvertaisuus.

Kaikesta edellä mainitusta huolimatta pystyimme vuonna 2016 edelleen edistämään asiakas- ja potilasturvallisuutta. Olemme kehittäneet voimakkaasti valvontatoimintaa ja mm. tukeneet toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämistä monin tavoin. Olemme tehneet useita vuorovaikutteisia ohjaus- ja arviointikäyntejä ja järjestäneet alueellisia omavalvontaseminaareja. Kaiken kaikkiaan valvonnassa on lisätty ennakoivaa toimintaa, kuten yhteydenpitoa niin julkisten palvelun järjestäjien ja tuottajien kuin yksityisten palveluntuottajien kanssa. Olemme kuunnelleet tarkasti myös toimintaympäristön hiljaisia signaaleja, tästä esimerkkinä suuren mediahuomion saavuttanut vanhusten kaltoinkohteluselvityksemme.

Panostimme vuonna 2016 myös vahvasti digitalisaation ja sähköisen hallinnon edistämiseen. Otimme käyttöön uudistetun terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin, sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköisen asioinnin ja avasimme alkoholielinkeinorekisterimme tietoja avoimena datana yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön. Sähköiset palvelumme laajenevat vuonna 2017. Jatkoimme myös jo elokuussa 2015 aloittamaamme norminpurkutyötä: vuoden lopussa poistimme lähes 30 ohjetta, kannanottoa ja linjausta potilas- ja asiakasturvallisuudesta tinkimättä. Olemme myös kannattaneet alkoholilainsäädännön turhien normien poistamista, kansanterveyshaittojen ehkäisyä unohtamatta. Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus tulee leimaamaan alkoholihallinnon seuraavia vuosia – tutustu Valviran alkoholilainsäädännön uudistukseen liittyviin näkökulmiin tarkemmin tässä uutiskirjeessä.

Kuluvana vuonna työ valvonnan ja lupahallinnon kehittämiseksi ja asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseksi jatkuu. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä uudistuvan valvonnan organisointiin liittyvä siirtymävaihe tuo mukanaan omat haasteensa: muutostyö syö valvojan resursseja, minkä lisäksi meidän tulee paitsi jatkaa toimintatapojemme kehittämistä myös huolehtia lakisääteisistä tehtävistämme. Siirtymävaiheen tyhjäkäyntiin ei kuitenkaan ole varaa. Valvonnan on oltava toimintavalmiina, kun täysin uudenlainen sote-kokonaisuus aloittaa vuoden 2019 alussa.

Muutostilanteessa laajan yhteistyön merkitys korostuu. Valvira on vahvalla panoksella mukana uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston suunnittelussa. Olemme muutenkin kehittäneet yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa sosiaali- ja terveysalan valvonnan yhdenmukaistamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. On tärkeää myös jatkaa yhteydenpitoa päättäjien, eri viranomaisten, järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien kanssa: avoimella dialogilla luomme hyvää pohjaa uudistuvalle sote-palvelujärjestelmällemme. Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää kaikilta sote-toimijoilta uudistumista ja asiakas- ja potilaskeskeistä näkökulmaa. Vanhoja rakenteita on ravisteltava rohkeasti.

 

 

Marja-Liisa Partanen

ylijohtaja

Kommentit (1)

Lisää kommentti
Yksi valvottava? 4.3.2017 9:43 1
Tämäkin tyhjänpäiväinen kommentti on tehty pienentyneitä resursseja kuluttaen. Ketä tämä hyödyttää? Kenelle tämä on tarkoitettu?