Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valvojan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti

Valvojan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti

Marja-Liisa Partanen 19.10.2016 / päivitetty 19.10.2016 13:04

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuussa. Uuden lain myötä tupakkalain soveltamisalue laajeni perinteisistä tupakkatuotteista myös sähkösavukkeisiin ja niissä käytettäviin nesteisiin sekä poltettavaksi tarkoitettuihin kasviperäisiin tuotteisiin. Samalla Valviran mm. tuotevalvontaa koskevat tehtävät laajenivat. Nykyään Valviralle kuuluu tupakkatuotteiden tuotevalvonnan lisäksi myös esimerkiksi sähkösavukkeiden ja niissä käytettävien nikotiininesteiden tuotevalvonta. Uuden tupakkalain myötä myös tupakointikieltosäännöksiä uudistettiin: vuodenvaihteen jälkeen taloyhtiöt voivat hakea tupakointikieltoa myös sellaisiin asuntoyhteisön tiloihin ja alueille, jotka ovat asukkaiden hallussa.

Myös 1.3.2016 voimaan tullut sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on muuttanut toimintaympäristöä. Valvirassa lain toimeenpano on ollut suuri hanke: olemme rekisteröineet jo noin 1 300 sosiaalihuollon ammattihenkilöä JulkiSuosikki-rekisteriimme. Myöhemmin syksyllä käyttöön otettava sähköinen asiointi tulee vielä helpottamaan ammattihenkilön hakuprosessia. Siirtymäaikaa on vuoden 2017 loppuun saakka: tämän jälkeen kukaan ei voi työskennellä vakituisesti sosiaalityöntekijänä, sosionomina tai geronomina ilman laillistusta, eikä käyttää lähihoitajan, kodinhoitajan tai kehitysvammaistenhoitajan ammattinimikettä ilman rekisteröintiä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta on sekin aloitettu onnistuneesti ja olemme voineet hyödyntää tässä terveydenhuollon ammattihenkilövalvonnan puolella kerättyä kokemusta ja luotuja prosesseja.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölakia on kentällä tervehditty ilolla: on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevat samat periaatteet. Tämä on oleellista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation näkökulmasta. Laki hyödyttää myös sosiaalihuollon asiakasta: tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadukkaaseen sosiaalihuoltoon ja hyvään hoivaan.


Sote- ja maakuntauudistus muokkaa valvonnan rakenteita

Sote-uudistus muuttaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää perustavalla tavalla. Myös valvonnan rakenteet muuttuvat. Aluehallintovirastojen ja Valviran hoitamien sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtävien organisoinnista laaditaan kaksi vaihtoehtoista toteuttamisehdotusta, joista toisessa aluehallintovirastojen ja Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät kootaan perustettavaan valtioneuvoston ministeriöiden yhteiseen Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon (LUOVA), toisessa aluehallintovirastojen ja Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät kootaan STM:n hallinnonalan uuteen virastoon esimerkiksi Valviran pohjalta. Ehdotusten ja lakiluonnosten niiden toteuttamiseksi tulee olla valmiina 30.11.2016. Valvira tulee olemaan vahvasti mukana vaihtoehtoisten toteuttamisehdotusten valmistelussa.

Päätöksiä sote-valvonnan organisatorisesta ratkaisusta saadaan siis vielä odottaa. Kyse on lopulta myös koko sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan organisoimisesta siten, että ratkaisu voi parhaiten tukea sote-uudistuksen onnistumista. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti Osmo Soininvaaran selvittämään hallinnonalansa laitosten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, Valviran ja Fimean mahdollisuuksia tukea sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista syyskuun alussa. Soininvaaran toimeksianto päättyy 31.12.2016.

STM:n hallinnonalan tehtävien uudelleenjärjestelyissä on tärkeää poistaa paitsi valvontaan myös tiedonkeruuseen sekä arviointi- ja kehittämistehtäviin liittyvät päällekkäisyydet. Tehokas ohjaus ja valvonta edellyttävät valtakunnallisia laadun, sisällön ja saatavuuden indikaattoreita ja mittareita. Näitä mittareita tulisi valmistella ainakin STM:n, THL:n ja Valviran yhteistyönä. Indikaattorit tulisi julkaista avoimesti ja sisällyttää luotavaan kansalliseen tietopohjaan. Tämä hyödyttäisi kaikkia alan toimijoita – ja parantaisi potilas- ja asiakasturvallisuutta.

Lue lisää maakuntauudistuksen valmistelusta.

 

Marja-Liisa Partanen

ylijohtaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.