Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran yt-neuvottelut päättyivät 21.1.2016

Valviran yt-neuvottelut päättyivät 21.1.2016

22.1.2016 10:59 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran joulukuun alussa 2015 alkaneet yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen piirissä oli koko Valviran henkilöstö (170).

Neuvotteluissa Valviran toimintaa on tarkasteltu kokonaisuutena. Tavoitteena on ollut muokata Valviran toimintamallia niin, että se vastaa paremmin toimintaympäristön muutoksiin sekä valvonnan uusiin haasteisiin.

Viraston toimintaa kehitetään mm. yhdistämällä Terveydenhuollon oikeudet ja teknologia- sekä Alkoholi ja ympäristöterveys -osastot, keskittämällä hallinnollisia tehtäviä sekä uudistamalla ja sähköistämällä prosesseja. Tuotannollisten perusteiden lisäksi Valviran on sopeutettava toimintaansa käytettävissä olevien määrärahojen supistumisesta johtuen myös taloudellisilla perusteilla. Valvira lakkauttaa 21 virkaa. Virkojen lakkauttaminen voi johtaa enintään 15 henkilön irtisanomiseen.

Organisaatiota ja henkilöstöä koskevat yksityiskohtaiset päätökset tehdään tammi–helmikuussa 2016.

Lue lisää:
Valvira aloittaa yt-neuvottelut ja muokkaa toimintamalliaan vastatakseen valvonnan uusiin haasteisiin

Lisätietoja:

Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

Jussi-Pekka Moisio, apulaisjohtaja
puh. 0295 209 318

etunimi.sukunimi@valvira.fi