Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran yt-neuvotteluista seuranneet irtisanomiset jäivät ennakoitua vähäisemmiksi

Valviran yt-neuvotteluista seuranneet irtisanomiset jäivät ennakoitua vähäisemmiksi

17.2.2016 11:47 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran yt-neuvottelut päättyivät 21.1.2016. Yt-neuvotteluista seuranneet irtisanomiset jäivät ennakoitua vähäisemmiksi toiminnan kokonaisvaltaisen tarkastelun ja sen perusteella tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ja muiden järjestelyjen ansiosta. 11 palvelussuhdetta päättyy. Lisäksi lakkautetaan 9 avointa tai määräaikaisesti täytettynä olevaa virkaa määräaikaisten virkasuhteiden päätyttyä. Kaiken kaikkiaan lakkautetaan 20 virkaa.

Neuvottelujen piirissä oli koko Valviran henkilöstö (170). Yt-prosessin alkaessa henkilövaikutusten arvioitiin johtavan enimmillään 35 palvelussuhteen päättymiseen.

Neuvotteluissa koko Valviran toimintamallia on muokattu niin, että se vastaa paremmin toimintaympäristön muutoksiin sekä valvonnan uusiin haasteisiin. Viraston toimintaa kehitetään mm. yhdistämällä Terveydenhuollon oikeudet ja teknologia- sekä Alkoholi ja ympäristöterveys -osastot (1.4.2016 alkaen), keskittämällä hallinnollisia tehtäviä sekä uudistamalla ja sähköistämällä prosesseja.

Lue lisää:

Valviran yt-neuvottelut päättyivät 21.1.2016
Valvira aloittaa yt-neuvottelut ja muokkaa toimintamalliaan vastatakseen valvonnan uusiin haasteisiin

Lisätietoja:

Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

Jussi-Pekka Moisio, apulaisjohtaja
puh. 0295 209 318

etunimi.sukunimi@valvira.fi