Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran toimintakertomus 2019 julkaistu – vanhuspalveluiden kriisi korosti valvonnan merkitystä

Valviran toimintakertomus 2019 julkaistu – vanhuspalveluiden kriisi korosti valvonnan merkitystä

26.2.2020 13:50 / Uutinen

Valviran toimintakertomus 2019 on julkaistu. Vanhuspalveluiden kriisi ja maakunta- ja sote-uudistuksen päättyminen vaikuttivat vuoden aikana merkittävästi toimintaan. Haastavasta tilanteesta huolimatta Valviran vaikuttavuus ja tuloksellisuus pysyivät hyvällä tasolla.

Valviran tammikuussa 2019 tekemä päätös hoivakodin toiminnan keskeyttämisestä ja päätöstä seurannut voimakas julkinen keskustelu lisäsivät valvontaviranomaisten eli Valviran ja aluehallintovirastojen vastaanottamien, erityisesti sosiaalihuoltoon liittyvien epäkohtailmoitusten ja kanteluiden määrää. Valvirassa vireille tulleiden sosiaalihuollon valvonta-asioiden määrä (1 056) kaksinkertaistui edellisvuodesta.

”Vanhuspalveluiden kriisin kuormittavuudesta huolimatta myös Valviran suunnitelmallisen sote-valvonnan tavoitteet toteutuivat hyvin ja kohdistimme toimenpiteet eriarvoisuuden vähentämisen kannalta keskeisiin kohteisiin, kuten vanhus- ja vammaispalveluihin sekä kiireettömään hoitoon pääsyyn”, sanoo ylijohtaja Markus Henriksson.

Myös lupatoiminta oli edelleen vilkasta. Viime vuonna Valvira mm. rekisteröi 127 uutta yksityistä sote-palveluntuottajaa ja 33 168 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä ja myönsi 20 uutta alkoholin valmistuslupaa.

Toimintakertomusvuoden alussa Valvira panosti vahvasti maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun, erityisesti Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan suunnitteluun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisterin, Soterin, rakentamiseen. Uudistukset pysähtyivät maaliskuussa 2019 pääministeri Sipilän hallituksen eroon. Luova-valmistelun päätyttyä Valvira käynnisti lupa- ja valvontatoiminnan uuden strategian valmistelun. Uusi, toimijoiden omavalvonnan ensisijaisuutta korostava strategia julkaistiin vuoden 2020 alkupuolella.

Toiminnan digitalisointi jatkui

Sähköisen asioinnin merkitys kasvoi edelleen: yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahakemuksista peräti 82 % tehtiin sähköisesti. Valvira lisäsi sähköistä asiointiaan, kun terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sähköinen asiointi otettiin käyttöön.

Valvira myös käynnisti toimintakertomusvuonna alkoholielinkeinorekisteri Allun uudistuksen. Uudistettu rekisteri otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.

”Uudistuksen tavoitteena on säästää sekä alkoholihallinnon asiakkaiden että viranomaisten työaikaa ja siirtyä sähköisiin, läpinäkyviin prosesseihin”, kuvaa Henriksson.

Valvontaohjelmat ohjaavat valvontaviranomaisten työtä

Alkoholihallinnon, ympäristöterveydenhuollon, terveydensuojelun ja tupakkalain valtakunnalliset valvontaohjelmat julkaistiin syksyllä, varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma joulukuussa. Kaikissa ohjelmissa näkyy valvonnan keskeinen strateginen painopiste eli toimijoiden tehokkaan omavalvonnan korostaminen.

Valvira valmisteli yhdessä aluehallintovirastojen kanssa myös uuden valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman. Valvontaohjelmakauden (2020–2023) tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia järjestämiensä palveluiden ensisijaisina valvojina. Vuonna 2020 suunnitelmallinen sote-valvonta keskittyy vanhuspalveluihin, lastensuojelun sijaishuoltoon ja perusterveydenhuollon hoitoonpääsyyn.

Suunnitelmallinen, valvontaohjelmiin perustuva valvonta ja reaktiivinen valvonta täydentävät toisiaan: vanhuspalveluiden kriisin leimaama vuosi 2019 korosti valvonnan tarpeellisuutta.

”Vaikka hoivapalveluista on viime aikoina saatu myönteisiäkin signaaleja, ei tilanne ole ohi. Seurantaa ja tarvittaessa koviakin valvontatoimia tarvitaan yhä”, Henriksson toteaa.

”Vaikuttava valvonta edellyttää pitkäjänteisyyttä.”

Lue lisää:

Valviran toimintakertomus 2019 (pdf)

Lisätietoja

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi