Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran toimintakertomus 2018

Valviran toimintakertomus 2018

4.3.2019 10:35 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tehtävien määrä on kasvanut jatkuvasti. Työmme voidaan jäsentää kolmeksi kokonaisuudeksi: asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä elinympäristön turvallisuuden varmistamisen lakisääteiset perustehtävät ja niiden häiriötön hoitaminen, toiminnan jatkuva kehittäminen yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa ja osallistuminen uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) suunnitteluun ja toimeenpanoon. Kaikkia näitä tehtäväkokonaisuuksia hoidettiin tehokkaasti vuonna 2018.

Viime vuodesta merkille pantavaa on muun muassa, että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupapäätösten määrä jatkoi kasvuaan odotettua enemmän. Valtakunnallisesti toimivien suurten palveluntuottajien toiminta on laajentunut ja toimintayksiköiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Samaan aikaan sekä julkisten että yksityisten toimijoiden yhteydenotot sosiaali- ja terveysalan valvontaan ja sen antamaan neuvontaan ovat lisääntyneet, ja valvonta-asiat ovat aiempaa monimutkaisempia. Tämä viestii kentän omavalvonnan tuen, edistämisen ja varmistamisen voimakasta tarvetta. Lisääntyvät tehtävät edellyttävät päivittäistä tehtävien priorisointia niihin tehtäviin, joissa arvioimme olevan suurimmat asiakas- ja potilasturvallisuus- sekä elinympäristöturvallisuusriskit.

Valvira täytti vuoden 2019 alussa kymmenen vuotta. Juhlimme työn merkeissä: asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä elinympäristön turvallisuuden varmistamista tarvitaan koko ajan enemmän.

Lue lisää:

Valviran toimintakertomus 2018 (pdf)

Lisätietoja:

Markus Henriksson, ylijohtaja
Puh. 0295 209 300
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi