Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran toimintakertomus 2017 on julkaistu – panostus omavalvonnan edistämiseen jatkui

Valviran toimintakertomus 2017 on julkaistu – panostus omavalvonnan edistämiseen jatkui

23.2.2018 12:34 / Tiedote

Valviran toimintakertomus 2017 on julkaistu. Vuoden aikana Valvirassa mm. ratkaistiin yli 1 000 terveydenhuollon valvonta-asiaa, tehtiin 158 sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamista koskevaa valvontalautakuntapäätöstä ja lähes 22 000 terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeutta koskevaa myönteistä päätöstä, ja peräti yli 37 000 sosiaalihuollon ammattihenkilön tiedot merkittiin Suosikki-rekisteriin. Valvirassa vastaanotettiin ja käsiteltiin yli 3 600 terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoitusta, rekisteröitiin 73 uutta yksityistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajaa ja ratkaistiin yli 100 sosiaalihuollon valvonta-asiaa. Lisäksi Valviran asiantuntijat myönsivät yli 200 uutta alkoholilupaa, tekivät 146 alkoholiluvanhaltijoihin kohdistuvaa tarkastusta, käsittelivät 71 tupakkamainonta-asiaa ja 153 alkoholimainonta-asiaa ja tekivät 189 adoptiopäätöstä.

–    Valviran vaikuttavuus ja tuloksellisuus pysyivät hyvällä tasolla, vaikka olosuhteet olivatkin haastavat, sanoo ylijohtaja Markus Henriksson.

–    Valviran työmäärä kasvoi edelleen. Meitä työllistivät useat lainsäädäntöuudistukset, kuten lääkinnällisten laitteiden EU-asetusten voimaan tulo sekä alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu. Lupatoiminta oli myös vilkasta: rekisteröimme sosiaalihuollon ammattihenkilöitä huomattavasti ennakoitua enemmän. Sote-palveluntuottajia rekisteröitiin 40 % edellisvuotta enemmän. Uuden Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan toimeenpanohanke on sitonut runsaasti voimavaroja.

Valvira täydensi strategiaansa julkaisemalla palvelulupauksensa: sen mukaisesti Valvira laajentaa sähköisiä palvelujaan ja helpottaa asiointia kanssaan, kehittää toimintaansa asiakaslähtöisesti ja hoitaa potilas-, asiakas- ja elinympäristön turvallisuutta vakavimmin uhkaavat asiat aina ensin.

–    Otamme Valviran selvitettäväksi asioita vain huolellisen harkinnan ja asiakas- ja potilasturvallisuusriskin arvioinnin perusteella. Merkittävä osa asioista voidaan tehokkaimmin hoitaa toimintayksiköiden omavalvonnan keinoin. Olemme panostaneet vahvasti mm. sote-toimintayksiköiden ohjaamiseen omavalvonnan toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Omavalvonnan edistäminen ja varmistaminen ovat läpileikkaavana teemana kaikessa Valviran lupa- ja valvontatoiminnassa, niin reaktiivisessa ja suunnitelmaperusteisessa valvonnassa kuin lupa- ja valvonta-asioihin liittyvässä neuvonnassa ja ohjauksessakin.

Toimintakertomusvuonna Valvira laajensi sähköisiä palveluitaan yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien asiointiin.

–    Käynnistimme myös koko sote-uudistuksen kannalta keskeisen rekisterihankkeen: uuteen Soteri-rekisteriin kerätään tulevaisuudessa tiedot sekä yksityisistä että julkisista sote-toimijoista. Rekisterin tietopohja on tärkeä myös asiakkaan valinnanvapauden toteutumisen näkökulmasta.

Lue lisää: Valviran toimintakertomus 2017 (pdf)

Lisätietoja

Markus Henriksson, ylijohtaja
Puh. 0295 209 300
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi