Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran toimintakertomus 2016 on julkaistu – valvonnan ennakoiva ote vahvistui edelleen

Valviran toimintakertomus 2016 on julkaistu – valvonnan ennakoiva ote vahvistui edelleen

27.2.2017 09:43 / Tiedote

Valviran toimintakertomus 2016 on julkaistu. Vuoden aikana Valvirassa mm. ratkaistiin lähes 1 200 terveydenhuollon valvonta-asiaa, tehtiin 184 sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamista koskevaa lautakuntapäätöstä ja lähes 20 000 terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeutta koskevaa myönteistä päätöstä, lisäksi yli 2 700 sosiaalihuollon ammattihenkilön tiedot merkittiin uuteen Suosikki-rekisteriin. Valvirassa vastaanotettiin yli 3 800 terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoitusta, myönnettiin 515 lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja ratkaistiin lähes 100 sosiaalihuollon valvonta-asiaa. Lisäksi Valviran asiantuntijat myönsivät yli 200 uutta alkoholilupaa, tekivät yli 120 alkoholiluvanhaltijoihin kohdistuvaa tarkastusta, käsittelivät 60 tupakkamainonta-asiaa ja 170 alkoholimainonta-asiaa ja tekivät yli 200 adoptiopäätöstä. Ja paljon muuta.

–    Valviran vaikuttavuus ja tuloksellisuus pysyivät hyvällä tasolla, vaikka käytössämme olevat resurssit pienenivät, sanoo ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

–    Olemme pystyneet edelleen edistämään vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuutta ja kehittämään valvontatoimintaa. Olemme toimineet ennakoivasti ja reagoineet nopeasti heikkoihin signaaleihin, tästä esimerkkinä vanhusten kaltoinkohteluselvityksemme. Olemme myös ottaneet menestyksekkäästi haltuun uusia lakisääteisiä tehtäviä, kuten sosiaalihuollon ammattihenkilöiden laillistuksen, nimikesuojauksen ja valvonnan sekä laajentuneen tupakkavalvonnan tehtävät – ja tämä siitä huolimatta, että valvonta-asioita on tullut vireille kiihtyvään tahtiin.

Vuonna 2016 erityistä huomiota kiinnitettiin toimintayksiköiden ja kuntien omavalvonnan kehittämiseen ja tukemiseen, samoin valvonnan vuorovaikutteisiin menetelmiin, kuten ohjaus- ja arviointikäynteihin ja alueellisiin tilaisuuksiin.

–    Esimerkiksi ohjaus- ja arviointikäynnit on otettu kentällä hyvin vastaan, Partanen kertoo.

–    Kaiken kaikkiaan valvonnassa on lisätty ennakoivaa toimintaa, kuten yhteydenpitoa eri sidosryhmien kanssa: ohjaus- ja arviointikäyntien ohella olemme mm. etsineet ratkaisuja hoitotakuuaikojen ylityksiin yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa. Myös esim. alkoholielinkeinon valvonnassa ohjauksen ja neuvonnan merkitys korostuu toiminnanharjoittajien määrän kasvaessa.

Toimintakertomusvuonna Valvirassa edistettiin edelleen aktiivisesti digitalisaatiota ja sähköistä hallintoa: uudistettu terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri, sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköinen asiointi otettiin käyttöön. Alkoholielinkeinorekisterin tietoja avattiin avoimena datana yhteiskunnan eri toimijoiden hyödynnettäväksi.

Valvira jatkoi jo elokuussa 2015 aloittamaansa norminpurkutyötä: toimintakertomusvuoden lopussa poistettiin lähes 30 ohjetta, kannanottoa ja linjausta potilas- ja asiakasturvallisuudesta tinkimättä.

Valvirassa varauduttiin toimintakertomusvuonna myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon. Käynnissä olevat uudistukset muokkaavat koko palvelujärjestelmän, mukaan lukien sen valvonnan, uuteen uskoon.

–    Valvonnan kokonaisuuden selkiyttäminen on tärkeää, sanoo Partanen.

–    Tarvitaan yksi, valtakunnallisen toimivallan omaava sote-valvontaviranomainen. Näin taataan parhaiten kansalaisten ja palveluntuottajien yhdenvertaisuus.

Valvira on varautunut muutoksiin hyvin: oman toiminnan ja valvonnan menetelmien kehittämisen ohella toimintakertomusvuonna mm. kehitettiin yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa.

–    On selvää, että muutostyö syö valvojan resursseja. Lisäksi meidän tulee jatkaa toimintatapojemme kehittämistä ja toisaalta huolehtia lakisääteisistä tehtävistämme. Siirtymävaiheen tyhjäkäyntiin ei kuitenkaan ole varaa: valvonnan on oltava iskuvalmiina, kun täysin uudenlainen sote-kokonaisuus aloittaa vuoden 2019 alussa.

Lue lisää:

Valviran toimintakertomus 2016 (pdf)

Lisätietoja:

Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
Puh. 0295 209 300

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi