Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran terveydenhuollon valvonnan tilastot vuodelta 2017 julkaistu

Valviran terveydenhuollon valvonnan tilastot vuodelta 2017 julkaistu

5.2.2018 10:44 / Uutinen

Valviran terveydenhuollon valvonnan lukumäärätilastot vuodelta 2017 on julkaistu Valviran verkkosivuilla. Valviraan vireille tulleiden valvonta-asioiden määrä väheni edellisvuodesta: uusia valvonta-asioita tuli vireille 1 055 (1 196 vuonna 2016). Esimerkiksi Valviran käsiteltäväksi kuuluvien kanteluiden määrä pysyi kuitenkin korkealla tasolla (447, vuonna 2016 määrä oli 442).

Vaikka vireille tulleiden valvonta-asioiden määrä on pysynyt korkeana, on Valvirassa edelleen pystytty tehostamaan toimintaa niin, etteivät valvonta-asioiden käsittelyajat ole pidentyneet.

–    Olemme jopa pystyneet hieman vähentämään keskeneräisten valvonta-asioiden määrää edellisvuodesta, kertoo johtaja Tarja Holi.

–    Nyt keskeneräisiä valvonta-asioita oli vuodenvaihteessa 468, edellisvuonna 546. Syynä tähän on edelleen tehostunut toimintamme: otamme asioita käsittelyymme vain huolellisen harkinnan ja potilasturvallisuusriskin arvioinnin perusteella, ja olemme kehittäneet asioiden käsittelyprosesseja.

Suuri osa valvonta-asioista siirretään terveydenhuollon toimintayksiköiden käsiteltäväksi. Samanaikaisesti Valvira on suunnannut voimavarojaan huomattavasti aiempaa enemmän toimintayksiköiden esimiesten ja johtajien tukemiseen ja ohjaamiseen omavalvonnan toteuttamisessa.

–    Tehokkain tapa selvittää ilmi tulleita epäkohtia on käsitellä ne huolellisesti ja viiveettä toimintayksiköissä, Holi korostaa.

–    Valvontaviranomainen ohjaa ja varmistaa, että omavalvonta toteutetaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Toimiva omavalvonta on sekä terveydenhuollon toimintayksikön että ammattihenkilön etu

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalautakunnassa tehtyjen päätösten määrä laski vuonna 2017 edelleen: vuoden aikana lautakunnassa tehtiin 142 terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta tai kirjallisen varoituksen antamista koskevaa päätöstä (167 vuonna 2016). Lautakunnassa käsiteltävien asioiden määrä on laskenut vuoden 2014 jälkeen joka vuosi. Holi korostaa toimintayksiköiden omavalvonnan merkitystä myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnassa esiintyviin ongelmiin puuttumisessa.

–    Vaikuttaa siltä, että ongelmiin puututaan toimintayksiköissä entistä tehokkaammin. Varhainen puuttuminen onkin sekä ammattihenkilön että toimintayksikön etu.

Lue lisää:

Terveydenhuollon valvonnan tilastoja (Valvira.fi)

Tyytymättömyys hoitoon (Valvira.fi)

Lisätietoja:

Tarja Holi, johtaja
puh. 0295 209 400
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi