Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran terveydenhuollon valvonnan tilastot vuodelta 2016 julkaistu – toimiva omavalvonta vähentää tarvetta puuttua ammattihenkilöiden ammattioikeuksiin

Valviran terveydenhuollon valvonnan tilastot vuodelta 2016 julkaistu – toimiva omavalvonta vähentää tarvetta puuttua ammattihenkilöiden ammattioikeuksiin

2.2.2017 10:29 / Uutinen

Valviran terveydenhuollon valvonnan lukumäärätilastot vuodelta 2016 on julkaistu Valviran verkkosivuilla. Valviraan vireille tulevien valvonta-asioiden määrä on rauhallisemman edellisvuoden jälkeen lähtenyt uudelleen kasvuun. Esimerkiksi Valviran käsiteltäväksi jääneitä kanteluita tehtiin vuonna 2016 peräti 22 % edellisvuotta enemmän. Myös muiden viranomaisten käsiteltäväksi siirrettyjen kanteluiden määrä kasvoi yli sadalla.

–    Terveydenhuollon haittatapahtumien saama julkisuus näyttää kasvattavan valvontaviranomaiselle tulevien yhteydenottojen, ilmoitusten ja kanteluiden määrää, sanoo johtaja Tarja Holi.

–    Ilmoitusten ja kanteluiden määrä lähti nousuun Turun kaupunginsairaalan vanhuspsykiatrian osaston ongelmien tultua julkisuuteen viime vuoden helmikuussa, ja jatkui sittemmin eräiden muiden terveydenhuollon haittatapahtumien julkisen käsittelyn siivittämänä.  Kannattaa kuitenkin muistaa, että nopein tapa selvittää hoitoon liittyvät ongelmat on keskustella niistä hoitopaikassa.

Vaikka vireille tulleiden valvonta-asioiden määrä on kasvanut, on Valvirassa edelleen pystytty tehostamaan toimintaa niin, etteivät valvonta-asioiden käsittelyajat ole pidentyneet, ja keskeneräisten valvonta-asioiden määrä kasvoi edellisvuodesta vain kolmella prosentilla. Samanaikaisesti on suunnattu voimavaroja huomattavasti aiempaa enemmän terveydenhuollon toimintayksiköiden esimiesten ja johtajien tukemiseen ja ohjaamiseen omavalvonnan toteuttamisessa. Ilmi tulleet epäkohdat voidaan kaikkein tehokkaimmin selvittää välittömästi toimintayksikössä tehtävällä, hyvin johdetulla ja huolellisella selvitystyöllä. Valvontaviranomainen ohjaa ja seuraa, että omavalvonta toteutetaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Toimintayksiköiden tehostunut omavalvonta parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalautakunnassa tehtyjen päätösten määrä laski vuonna 2016 edelleen: vuoden aikana lautakunnassa tehtiin 168 terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta koskevaa päätöstä (197 vuonna 2015).

–    Lautakunnassa käsiteltävien asioiden määrä on laskenut vuoden 2014 jälkeen. Vaikka tarkastelun aikaväli on vielä varsin lyhyt, näyttäisi siltä, että panostaminen toimintayksiköiden omavalvontaan alkaa kantaa hedelmää, Holi pohtii.

–    Usein terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnassa esiintyviin ongelmiin pystytään puuttumaan jo toimintayksikön omavalvonnan kautta. Varhainen puuttuminen on sekä ammattihenkilön että toimintayksikön etu. Toimiva omavalvonta säästää myös valvontaviranomaisten resursseja ja turvaa jälkikäteisvalvontaa varmemmin asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lue lisää:

Terveydenhuollon valvonnan tilastoja (Valvira.fi)
Tyytymättömyys hoitoon

Lisätietoja:

Tarja Holi, johtaja
puh. 0295 209 400
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi